Natura 2000 Dolina Rzeki Pasłęki

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Dolina Pasłęki)
Natura 2000 Dolina Rzeki Pasłęki

Typ obszaru OSO (dyrektywa ptasia)
Kod PLB280002
Powierzchnia 20669.9 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Natura 2000 Dolina Rzeki Pasłęki
Natura 2000 Dolina Rzeki Pasłęki
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Natura 2000 Dolina Rzeki Pasłęki
Natura 2000 Dolina Rzeki Pasłęki
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Natura 2000 Dolina Rzeki Pasłęki – teren obejmujący dolinę rzeki Pasłęki, która jest drugą co do wielkości rzeką Warmii i Mazur o długości 211 km i powierzchni dorzecza 2330 km². Cechą charakterystyczną tego terenu jest krajobrazowe zróżnicowanie: od wąskiej i wciętej doliny otoczonej wysoczyznami (gdzie rzeka ma charakter podgórski), przez płaskie dno doliny rozszerzające się do 1 kilometra, aż do uregulowanych i obwałowanych brzegów. Dolina należy do obszaru Natura 2000.

Rzeka Pasłęka uchodzi do Zalewu Wiślanego trzema odnogami: Starą Pasłęką, Nową Pasłęką i Ujściem.

Przeznaczenie i zagrożenia

Obszar ten ma rangę europejską: jest ostoją ptasią. Powołano go ze względu na występowanie cenionych gatunków awifauny. Zagrożenie dla Doliny Pasłęki stanowi głównie brak geodezyjnego wydzielenia granic rezerwatu, a także obfite melioracje i zmiany sposobu zagospodarowywania użytków rolnych (głównie zbyt intensywny wypas). Problemem jest także wycinanie nadrzecznych zadrzewień łęgowych, wypalanie traw oraz eksploatacja nadbrzeży przez rybaków i kłusowników.

Fauna i flora

Odnotowano tu takie gatunki awifauny, jak: bąk, trzmielojad, bielik, kania czarna, kania ruda, orlik krzykliwy, włochatka, zimorodek, dzięcioł białogrzbiety, żuraw, gąsiorek, lekra, podróżniczek, mewa siodłata oraz dzięcioł zielonosiwy. W okresie lęgowym obszar zasiedla: bocian biały, bocian czarny, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, derkacz i rybitwa czarna. Cały bieg rzeki objęty jest rezerwatem przyrody Ostoja bobrów na rzece Pasłęce.

Flora jest bardzo zróżnicowana ze względu na zmienność krajobrazową rzeki.

Galeria zdjęć

Bibliografia

avelelek.cba.pl [20.09.2013]
Instytut na rzecz Ekorozwoju [19.09.2013]
obszary.natura2000.org.pl [20.09.2013]
Natura 2000 a rozwój lokalny, oprac. Piotr Dynowski, Szczecin 2010.
Natura 2000. Naturalnie się opłaca, oprac. Czerwińska Maria, Leda Marek, Szczecin 2010.