Joanna Krystyna Czużdaniuk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Joanna Krystyna Czużdaniuk

Data i miejsce urodzenia 6 czerwca 1948 r.
Białystok

Joanna Krystyna Czużdaniuk z d. Szymankiewicz (ur. 6 czerwca 1948 r. w Białymstoku) – lekarz pediatra.

Życiorys

Córka Stanisława i Krystyny z d. Podniesińskiej. W czasie studiów śpiewała w Chórze Akademickim AM i działała w Teatrze Studenckim "Kontrasty".

Szkoła i wykształcenie

Uczęszczała do LO nr 3 w Białymstoku. Studiowała na Wydziale Lekarskim AM w Białymstoku w latach 1965–1971, gdzie uzyskała dyplom lekarza 14 września 1971 r.

Praca

Rozpoczęła pracę w Szpitalu Rejonowym w Dąbrowie Białostockiej w 1971 r. i pracowała w nim jako asystent oddziału dziecięcego i poradni D do 1979 r. W latach 1979–1984 była kierownikiem Poradni D w Olsztynie-Nagórkach. Od 1984 r. była inspektorem pediatrii, a od 1988 r. zastępcą ordynatora oddziału noworodkowego w Szpitalu Miejskim w Olsztynie. Jest specjalistą I i II st. w zakresie pediatrii.

Działalność społeczna

Za pracę zawodową i społeczną otrzymała nagrodę lekarza wojewódzkiego w Białymstoku oraz odznakę "Za wzorową pracę w służbie zdrowia". Była członkiem komisji stypendialnej i socjalnej OW-MIL w Olsztynie.

Bibliografia

Bednarski Z., "Rocznik Medyczny", tom V, vol. I, s. 37, Olsztyn 1997.