Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "Signora"

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet SIGNORA)
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "Signora"

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "Signora"
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "Signora"
Rok założenia 2010
Założyciel Krystyna Kratyńska
Siedziba ul. marsz. Józefa Piłsudskiego 29, 19-300 Ełk
Profil działalności Stowarzyszenie
Kontakt e-mail: sakselk@wp.pl

signora.edupage.org

KRS 0000358106

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "Signora" – stowarzyszenie z siedzibą w Ełku, którego głównym celem jest mobilizowanie kobiet do aktywnego spędzania czasu oraz propagowanie kultury fizycznej. Założycielem i prezesem organizacji jest Krystyna Kratyńska. Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza 35 osób.

Historia

Stowarzyszenie powstało w 2010 r. i rozpoczęło realizowanie projektu "Ćwicz z nami – będziesz z siebie dumna" o wartości 2600 zł. Został on dofinansowany przez Urząd Miasta Ełk. Przedmiotem projektu była szeroko rozumiana profilaktyka fizycznego i psychicznego zdrowia kobiet.

Poza wspólnymi ćwiczeniami fizycznymi Stowarzyszenie organizuje również spotkania innego rodzaju (np. bal walentynkowy, warsztaty rękodzieła, wolontariat).

Statut

Statut Stowarzyszenia dostępny jest na jego oficjalnej stronie internetowej i opisuje kolejno następujące zagadnienia:

 • postanowienia ogólne
 • cele Stowarzyszenia i sposoby ich realizacji
 • członkowie, ich prawa i obowiązki
 • władze Stowarzyszenia

Cele

 • aktywizowanie kobiet w zakresie uprawiania i krzewienia kultury fizycznej, sportu oraz turystyki jako idei zdrowego trybu życia
 • wspieranie inicjatyw społecznych zmierzających do aktywnego wypoczynku, podnoszenia poziomu świadomości w zakresie możliwości relaksu oraz efektywnego wykorzystywania wolnego czasu
 • prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej w zakresie możliwości aktywnego relaksu i wykorzystywania czasu wolnego
 • aktywizowanie kobiet w zakresie uprawiania i krzewienia kultury fizycznej, sportu oraz turystyki jako idei zdrowego trybu życia

Zarząd

Formy działalności

 • utrzymanie i rozwój serwisu internetowego
 • przygotowanie i publikowanie w Internecie i innych środkach masowego przekazu ankiet, sondaży, prospektów i raportów dotyczących poszczególnych celów oraz harmonogramów podejmowanych inicjatyw
 • organizowanie konkursów wspierających aktywność fizyczną i zdrowie psychiczne kobiet
 • organizowanie spotkań, odczytów, dyskusji tematycznych, pokazów, integracyjnych festynów i turniejów sportowo-rekreacyjnych, wyjazdów członków i sympatyków Stowarzyszenia, rajdów, wycieczek turystycznych oraz innych form czynnego wypoczynku związanych z celami Stowarzyszenia
 • podejmowanie współpracy z władzami państwowymi i samorządowymi oraz z innymi organizacjami działającymi na rzecz kobiet
 • współpraca i wymiana doświadczeń z krajowymi i zagranicznymi organizacjami działającymi na rzecz kobiet, zwłaszcza z Polonią
 • współpraca ze środkami masowego przekazu

Bibliografia

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "Signora", Statut [20.04.2014]
Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet "Signora"[20.04.2014]
Statut Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet "Signora", kalendarz zajęć [20.04.2014]