Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
(Przekierowano z Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na Rzecz Bezpieczeństwa)
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa

Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa
Logo Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa
Rok założenia 2001
Siedziba Dąbrowszczaków 8/9BI/2, 10-539 Olsztyn
Profil działalności popularyzacja idei bezpieczeństwa publicznego
Kontakt tel. 607 090 050, e-mail: bezpiecznemiasto@wp.pl
KRS 0000029731

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa – stowarzyszenie powstało w 2001 roku. Głównymi celami jego działalności jest popularyzacja idei bezpieczeństwa publicznego oraz podejmowanie działań na rzecz zwiększania bezpieczeństwa powszechnego. Prezesem Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia na rzecz Bezpieczeństwa jest Tobiasz Niemiro.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego 20 sierpnia 2001 roku. Stowarzyszenie otrzymało status Organizacji Pożytku Publicznego z dniem 25 kwietnia 2005 roku.

Komitet założycielski tworzyli:

Początkowo działania stowarzyszenia koncentrowały się na powstrzymaniu fali uprowadzeń dla okupu i wymuszeń rozbójniczych, do jakich dochodziło wówczas w Olsztynie i okolicach. Obecnie stowarzyszenie działa w obszarze ogólnie rozumianego bezpieczeństwa publicznego.

Statut

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa działa w oparciu o statut, który reguluje takie kwestie, jak: cele i środki działania, członkostwo, wybór władz (w tym Zarządu i Komisji Rewizyjnej), majątek i fundusze stowarzyszenia.

Cele

Celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia na Rzecz Bezpieczeństwa są:

 • Popularyzacja idei bezpieczeństwa powszechnego
 • Podejmowanie działań na rzecz zwiększania powszechnego
 • Przybliżanie standardów oraz zasad zapewniania bezpieczeństwa powszechnego
 • Prowadzenie wzrostu aktywności obywatelskiej w procesie zapewniania bezpieczeństwa powszechnego
 • Działanie na rzecz zbliżenia do społeczeństwa instytucji powołanych do zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego
 • Włączanie młodzieży oraz organizacji młodzieżowych na rzecz bezpieczeństwa powszechnego
 • Kształtowanie postaw i stosunków społecznych w oparciu o fundamentalne normy moralne

Zarząd

Formy działalności

Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa w celu realizacji założeń statutowych podejmuje następujące działania:

 • Inicjowanie działań na rzecz bezpieczeństwa powszechnego
 • Monitorowanie sytuacji przestępczej w województwie warmińsko-mazurskim
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, swobód obywatelskich oraz działań wspomagających rozwój demokracji
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
 • Podejmowanie działań na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego

Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [25.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [25.10.2014]
Ludzie i firmy w KRS, krs.wyborcza.biz [25.10.2014]
mojepanstwo.pl [25.10.2014]
Warmińsko-Mazurskie Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa [25.10.2014]