Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych

Logo Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Logo Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
Rok założenia 2005
Siedziba ul. Zamkowa 2, 10-074 Olsztyn
Profil działalności kultura, sztuka
Kontakt tel. 89 527 95 96, w. 36; e-mail: zacheta_olsztyn@wp.pl
KRS 0000235301
Początek kolekcji Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych : katalog wystawy
Moc sztuki : kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie 2005-2009
Obraz Pawła Jarodzkiego z 2006 r. przedstawiający Wrocławski Dom Towarowy zaprojektowany przez Ericha Mendelsohna. Kolekcja Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych – stowarzyszenie powstałe w kwietniu 2005 roku. Głównym celem statutowym stowarzyszenia jest ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Prezesem stowarzyszenia jest Grażyna Prusińska.

Historia

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych narodziło się w środę 27 kwietnia 2005 roku na zamku w Olsztynie. Pod inicjatywą podpisało się 30 założycieli, wśród których byli ludzie sztuki, działacze samorządowi, prezydent miasta, przedstawiciel marszałka województwa oraz reprezentanci kręgów biznesu. Na spotkaniu przyjęto statut towarzystwa, wybrano Zarząd, Komisję Rewizyjną i prezesa towarzystwa. 3 czerwca 2005 roku Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zostało wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń.

7 lipca 2005 roku członkowie i sympatycy Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych spotkali się w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego zamku na uroczystej inauguracji jego działalności. Podczas imprezy wystąpili: jazzman Jacek Kochan, Tadeusz Sudnik Dj Diablos.

Gościem honorowym spotkania był ówczesny minister kultury Waldemar Dąbrowski, który podarował towarzystwu czek opiewający na sumę 150 tysięcy złotych – połowę sumy przeznaczonej w tamtym roku na zakup dzieł sztuki współczesnej w ramach programu "Znaki Czasu". Drugi prezent od ministra miał stanowić zaczątek kolekcji - był to dyptyk malarski (bez tytułu) Roberta Maciejuka przedstawiający Misia Uszatka, głównego bohatera telewizyjnych bajek.

W dniach 27 listopada 2006 - 16 marca 2007 roku trwał pierwszy duży wernisaż pt. "Początek" prezentujący dotychczasowe zbiory Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych.

4 czerwca 2007 roku rozpoczął się wernisaż "Początek c.d." prezentujący kolejne zbiory towarzystwa.

W ramach cyklu "Zachęta do sztuki" zorganizowano następujące spotkania:

 • 11 czerwca 2007 roku odbyło się spotkanie, w ramach którego Magda Potorska (kurator Galerii derOrt w Berlinie) przeprowadziła rozmowę z Markiem Bartelikiem (krytykiem i teoretykiem sztuki);
 • 6 listopada 2007 roku - spotkanie z Ryszardem Grzybem pt. "Ciekawość swoją trzeba nieustannie doskonalić. Obrazy i teksty";
 • 13 listopada 2007 roku - spotkanie z Robertem Rumasem pt. "Poza czasem, poza nurtem - zapiski na marginesach, konteksty i znaczenia";
 • 20 listopada 2007 roku - spotkanie z Elżbietą Jabłońską;
 • 16 maja 2009 roku - spotkanie z Markiem Zygmuntem pt. "Sztuka wideo - plug-in realu";
 • 17 listopada 2009 roku - spotkanie z Bożeną Czubak pt. "Inscenizowanie siebie. Współczesne strategie artystycznych autoprezentacji";
 • 24 listopada 2009 roku - spotkanie z Pawłem Jarodzkim pt. "Tylko sztuka cię nie oszuka";
 • 1 grudnia 2009 roku - spotkanie z Markiem Sobczykiem pt. "Psycho/somo/socjo – analiza w Olsztynie";
 • 15 grudnia 2009 roku - spotkanie z Jarosławem Kozłowskim pt. "Znaczenia i bez – znaczenia. Uwagi o kolorze i malarstwie";
 • 16 listopada 2010 roku - spotkanie z Barbarą Bańdą pt. "Film erotyczny";
 • 29 listopada 2011 roku - spotkanie z Andą Rottenberg pt. "OBOK Polska-Niemcy. 1000 lat historii w sztuce".

Statut

Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych działa w oparciu o statut, który reguluje m.in. takie kwestie jak: cele i formy działania stowarzyszenia, członkostwo, wybór władz stowarzyszenia, majątek i fundusze stowarzyszenia.

Cele

Głównymi celami statutowymi Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych są: ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego i propagowanie polskiej kultury.

Zarząd

Cele

 • Tworzenie kolekcji polskiej sztuki współczesnej, włącznie z artystami środowiska olsztyńskiego
 • Popularyzacja kultury i sztuki współczesnej, edukacja poprzez sztukę
 • Utworzenie Regionalnego Centrum Sztuki Współczesnej

Działalność

Towarzystwo realizuje swoje cele gromadząc zbiór dzieł sztuki i prezentując zgromadzoną kolekcję widzom. „Główna idea naszej kolekcji zawiera się w sformułowaniu „Każdemu czasowi jego sztuka”. Zbiór tworzą więc dzieła, które są znakiem swojego czasu – prace odnoszące się żywo, istotnie, krytycznie do otaczającej rzeczywistości, do kondycji współczesnego świata i człowieka. [1]. Kolekcję Zachęty tworzą dzieła malarskie ale również awangardowa fotografia, wideoart i instalacje. W latach 2007-2009 realizowało projekt „Zachęta do Sztuki”. Projekt miał charakter cyklicznych spotkań z artystami, których prace znalazły się w zbiorach „Zachęty”. Olsztyńska Zachęta podjęła działalność wydawniczą publikując:

 • Hieronim Skurpski. Szkicowniki z lat 1939-1964, Tom I, Olsztyn 2007
 • Hieronim Skurpski. Szkicowniki z lat 1964-1980, Tom II, Olsztyn 2008
 • Hieronim Skurpski. Szkicowniki z lat 1980-2006, Tom III, Olsztyn 2009

Wystawy

 • „Początek kolekcji Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn, 2006
 • „Początek kolekcji c.d.” , Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn, 2007
 • „Polska sztuka współczesna XX/XXI. Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych”, Reszel – Zamek, 2008
 • „MOC SZTUKI. Z kolekcji Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie”, Muzeum Warmii i Mazur, Olsztyn, 2009

Artyści kolekcji

 • Basia Bańda
 • Anna Baumgart
 • Wojciech Bąkowski
 • Jan Berdyszak
 • Bettina Bereś
 • Bożenna Biskupska
 • Agata Bogacka
 • Tomasz Ciecierski
 • Andrzej Cisowski
 • Anna Drońska
 • Edward Dwurnik
 • Stasys Eidrigevicius
 • Katarzyna Górna
 • Antoni Grzyb
 • Izabella Gustowska
 • Tomasz Iwanicki
 • Elżbieta Jabłońska
 • Zuzanna Janin
 • Paweł Jarodzki
 • Lina Jonike
 • Koji Kamoli
 • Robert Knuth
 • Jarosław Kozłowski
 • Zofia Kulik
 • Violetta Kulikowska-Parkasiewicz
 • Natalia LL
 • Dominik Lejman
 • Barbara Lis-Romańczuk
 • Róza Litwa
 • Patryk Lutomski
 • Łódź Kaliska
 • Robert Maciejuk
 • Agata Michowska
 • Jarosław Modzelewski
 • Jacek Niegoda
 • Piotr Obarek
 • Anna Okrasko
 • Anna Ostoja
 • Tomasz Partyka
 • Andrzej Paruzel
 • Włodzimierz Pawlak
 • Janusz Połom
 • Joanna Rajkowska
 • Anna Reinert
 • Robert Rumas
 • Zygmunt Rytka
 • Jadwiga Sawicka
 • Mikołaj Smoczyński
 • Marek Sobczyk
 • Krzysztof Sołowiej
 • Paweł Susid
 • Radosław Szlaga
 • Hanna Śliwińska
 • Mariusz Tarkawian
 • Jerzy Truszkowski
 • Wiesław Wachowski
 • Krzysztof Wodiczko
 • Julita Wójcik
 • Marek Zygmunt

Bibliografia

 1. Jackiewicz-Garniec, Małgorzata: Moc sztuki : kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie 2005-2009 / Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Grażyna Prusińska. – Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych : Muzeum Warmii i Mazur, 2009. – 138, [2] s. : il. kolor.; 27 cm.
 2. Początek kolekcji Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych : katalog wystawy / [oprac. i red. kat. Małgorzata Jackiewicz-Garniec, Grażyna Prusińska]. – Olsztyn : Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych : Muzeum Warmii i Mazur, 2006. – 54, [2] s. : il. kolor. ; 24 cm.


Bibliografia

Baza Organizacji Pozarządowych i Instytucji [25.10.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy online [25.10.2014]
Ludzie i firmy w KRS, krs.wyborcza.biz [25.10.2014
Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych [25.10.2014]

Przypisy

 1. Jackiewicz-Garniec, Małgorzata, Prusińska, Grażyna, Moc sztuki. Kolekcja Warmińsko-Mazurskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Olsztynie 2005-2009, Olsztyn, 2010, S. 5.