Wstawianie zdjęć, filmów, audycji do tekstu hasła

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Zdjęcie, film, dźwięk wstawia się do tekstu wikikodem:

[[Plik:Nazwa_zdjęcia.jpeg]]
[[Plik:Nazwa_filmu.ogv]]
[[Plik:Nazwa_audycji.ogg|300px]]

Przykład zdjęcia:

Rezerwat Karaś widok.jpeg


 [[Plik:Rezerwat Karaś widok.jpeg | left | 200px ]]

Przykład filmu:Przykład nagrania:


Objaw sytuacji, gdy w tekście jest odwołanie do pliku, którego nie ma jeszcze w zbiorze Encyklopedii:

Plik:Nazwa brakującego pliku.jpeg
Taki objaw informuje, że pliku jeszcze nie ma w zbiorze Encyklopedii i trzeba go skopiować według tej instrukcjiPozycję i rozmiar wyświetlnego w tekście zdjęcia, filmu, dźwięku można ustawiać wikikodem:

[[Plik:Nazwa_zdjęcia.jpeg | left, right, center, none | liczba pikseli px ]]
[[Plik:Nazwa_filmu.ogv | left, right, center, none | liczba pikseli px ]]
[[Plik:Nazwa_audycji.ogg | left, right, center, none ]]

Przykłady:

Rezerwat Karaś widok.jpeg

Zdjęcie, film i dźwięk można umieścić w ramce i zatytułować stosując wikikod:

[[Plik:Nazwa_zdjęcia.jpeg | thumb | Tytuł]]
[[Plik:Nazwa_filmu.ogv | thumb | Tytuł]]
[[Plik:Nazwa_audycji.ogg | thumb | Tytuł]]

Przykłady:

Rezerwat jez. Karaś

Fragment podręcznika

Piano soloDźwięk można umieścić ramce zawierającej więcej szczegółów o nagraniu stosując wikikod:

{{Audio box
|plik = nazwa_pliku_z_muzyka.ogg
|tytuł = Przebój...
|opis = Wykonawca...
|położenie=left
}}
Piano solo

to chyba kompozycja Scott'a Joplina

Problem z odtwarzaniem pliku? Zobacz Pomoc.Film i dźwięk można skonfigurować, aby rozpoczynał się od zadanej minuty, sekundy i kończył w ustalonym momencie stosując wikikod:

[[Plik:Nazwa_filmu.ogv |start=1:50|end=2:00]]
[[Plik:Nazwa_audycji.ogg |start=0:50|end=1:00]]

Przykłady:

Film można skonfigurować, aby przed rozpoczęciem pokazywał wybrany kadr stosując wikikod:

[[Plik:Nazwa_filmu.ogv |thumbtime=1:50]]

Przykłady: