Ścieżka kościelna w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur


Ścieżka kościelna w Elblągu

Położenie

Ścieżka kościelna w Elblągu. © Stanisław Kuprjaniuk

Ścieżka kościelna stanowi jeden z oryginalnych i nielicznych zachowanych średniowiecznych elementów na elbląskim Starym Mieście obok katedry św. Mikołaja, Bramy Targowej i podominikańskiego klasztoru NMP. Jest jednocześnie unikatem w skali kraju.

Opis

Ścieżka kościelna w Elblągu. © Stanisław Kuprjaniuk

Ścieżkę, z racji jej skromnej szerokości, trudno nazwać ulicą. Ścieżka powstała wraz z zabudową miasta w czasach średniowiecznych i swoją długością odpowiadała prawie długości ulicy Stary Rynek. Od początku stanowiła wąskie przejście między kamienicami, łącząc trzy kościoły Starego Miasta. Prowadziła ona od, znajdującego się w południowej części miasta, kościoła św. Ducha, przebiegała następnie przy kościele św. Mikołaja i kończyła się przed bramą, znajdującego się po północnej części miasta, podominikańskiego klasztoru NMP. Ścieżka była najszybszą i najkrótszą drogę pomiędzy nimi, stąd też jej prawdopodobna nazwa. W średniowieczu ścieżka kościelna służyła wiernym i zakonnikom do szybszego przemieszczania się z jednego kościoła do drugiego. Wspomina się także konduktach żałobnych, które prawdopodobnie tędy przechodziły. Podczas II wojny światowej Stare Miasto Elbląg legło w gruzach, a z nim część ścieżki kościelnej, prowadzącej od kościoła św. Mikołaja do klasztoru Najświętszej Marii Panny. Ocalał tylko odcinek łączący ulice Świętego Ducha i Mostową, który w trosce przed dewastacją był niedostępny dla zwiedzających. Dopiero po uporządkowaniu i konserwacji w 2006 roku, ścieżka kościelna została udostępniona turystom w czasie czerwcowych obchodów Dni Elbląga. Dostępu do niej obecnie bronią dwie żelazne bramki zamykane na kłódkę. Na szczególną uwagę zasługuje 10 rozporowych i dwupoziomowych gotyckich łęków, które można je podziwiać codziennie od godz. 9.00 do 17.00.

Ciekawostki

Do 1945 roku obowiązywały następujące dla niej określenia jak: KörperStrasse - ulica Ciał, Kirchensteig - Ścieżka Kościelna, Kleine Schuhmachergasse - uliczka Mała Szewska – nazwa dotyczyła odcinka pomiędzy ul. Kuśnierską a ul. Studzienną.