Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 12:29, 19 wrz 2016 autorstwa Konrad (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Agencja Nieruchomości Rolnych

Oddział Terenowy w Olsztynie


ANR.jpeg
Logo Agencji Nieruchomości Rolnych
Przedmiot działalności: wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie
Adres: ul. Bartosza Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
E-mail: olsztyn@anr.gov.pl
Telefon: centrala: (89) 52-48-800,

sekretariat:(89) 52-48-801, 52-48-806 fax. (89) 52-48-802, 52-48-807

Strona internetowa: anr.gov.pl
Siedziba Agencji w Olsztynie, ul. Głowackiego 6.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie – państwowa osoba prawna. Jest to instytucja powiernicza, której Skarb Państwa powierzył wykonywanie prawa własności i innych praw rzeczowych na jego rzecz w stosunku do mienia państwowego w rolnictwie.

Informacje ogólne

Agencja wykonuje w imieniu własnym prawa i obowiązki związane z mieniem Skarbu Państwa powierzonym jej po zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstwach gospodarki rolnej, w tym również prawa i obowiązki wynikające z decyzji administracyjnych.

Agencja Nieruchomości Rolnych realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w szczególności w zakresie:

  • tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych
  • tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu potencjału produkcyjnego Zasobu Skarbu Państwa
  • restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolnicze
  • obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu Państwa użytkowanego na cele rolne
  • administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa przeznaczonymi na cele rolne
  • zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa
  • inicjowania prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych gospodarstw rolnych
  • wykonywania praw z udziałów i akcji w spółkach hodowli roślin uprawnych praz hodowli zwierząt gospodarskich o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej

Agencja realizuje również inne zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego.

Agencja Nieruchomości Rolnych została wyposażona w uprawnienia, za pomocą których, działając w imieniu państwa, będzie sprawować dyskretną kontrolę nad rynkiem nieruchomości rolnych, a w razie potrzeby interweniować poprzez prawo państwowego pierwokupu. W konsekwencji Agencja będzie podejmować także decyzje dotyczące sposobu i trybu rozdysponowania nabytych w ten sposób nieruchomości.

Dane kontaktowe

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie
ul. Bartosza Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn
e-mail: olsztyn@anr.gov.pl
centrala: (89) 52 48 800
sekretariat: (89) 52 48 801, 52 48 806
fax.: (89) 52 48 802, 52 48 807
anr.gov.pl

Bibliografia

Agencja Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie [20.04.2014]