Aglomeracja Olsztyna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja zweryfikowana]
(Lokalizacja)
(Bibliografia)
 
(Nie pokazano 30 wersji utworzonych przez 4 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
'''''Aglomeracja Olsztyna'' – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym Olsztyna.'''
+
'''Aglomeracja Olsztyna''' – jeden z obszarów strategicznej interwencji [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego]]. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym [[Olsztyn|Olsztyna]].
<br/>
+
<br/><br/>
 
+
 
+
 
== Wprowadzenie ==
 
== Wprowadzenie ==
 +
"Aglomeracja Olsztyna" to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji [[Strategia rozwoju województwa|strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego]] w 2013 r.
  
''Aglomeracja Olsztyna'' to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji [[strategia rozwoju województwa|strategii rozwoju województwa]] warmińsko-mazurskiego w 2013 r.
+
Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, będące przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.
 
+
Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.
+
 
+
Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło sąsiedztwo administracyjne z miastem [[miasto Olsztyn|Olsztyn]]
+
  
 +
Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło sąsiedztwo administracyjne z miastem [[Olsztyn]].
 
<br/>
 
<br/>
  
 
== Lokalizacja ==
 
== Lokalizacja ==
 +
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Aglomeracja Olsztyna" zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:
 +
*gmina miejsko-wiejska [[Barczewo  (gmina miejsko-wiejska)|Barczewo]]
 +
*gmina wiejska [[Dywity (gmina wiejska)|Dywity]]
 +
*gmina wiejska [[Gietrzwałd (gmina wiejska)|Gietrzwałd]]
 +
*gmina wiejska [[Jonkowo (gmina wiejska)|Jonkowo]]
 +
*gmina miejska [[Olsztyn]]
 +
*gmina wiejska [[Purda (gmina wiejska)|Purda]]
 +
*gmina wiejska [[Stawiguda (gmina wiejska)|Stawiguda]]
  
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI ''Aglomeracja Olsztyna'' zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:
+
'''Rys. 1. OSI "Aglomeracja Olsztyna"'''
  
*gmina miejsko-wiejska [[gmina Barczewo|Barczewo]]
 
*gmina wiejska [[gmina Dywity|Dywity]]
 
*gmina wiejska [[gmina Gietrzwałd|Gietrzwałd]]
 
*gmina wiejska [[gmina Jonkowo|Jonkowo]]
 
*gmina miejska [[miasto Olsztyn|Olsztyn]]
 
*gmina wiejska [[gmina Purda|Purda]]
 
*gmina wiejska [[gmina Stawiguda|Stawiguda]]
 
 
 
'''Rys. 1. OSI ''Aglomeracja Olsztyna'''''
 
  
 
[[Plik:Aglomeracja Olsztyna.jpg]]
 
[[Plik:Aglomeracja Olsztyna.jpg]]
  
''Źródło'': [http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html ''Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa''].
+
Źródło: [http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, ''Konkurencyjność Warmii i Mazur diagnoza problemowa'', Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl].
 
+
 
<br/>
 
<br/>
  
 
== Charakterystyka ==
 
== Charakterystyka ==
  
Na obszarze OSI ''Aglomeracja Olsztyna'' żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.
+
Na obszarze OSI "Aglomeracja Olsztyna" żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa warmińsko-mazurskiego. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem się liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.
 
+
 
+
Do atutów tego OSI zaliczyć można:
+
 
+
*wysoką atrakcyjność zamieszkania,
+
*dużą koncentrację pracodawców,
+
*wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym,
+
*znacząco rozwinięte funkcje turystyczne,
+
*wysokie dochody własne gmin,
+
*duże obszary o walorach rekreacyjnych,
+
*rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie,
+
*wysoką koncentrację organizacji społecznych,
+
*znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego,
+
*wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa,
+
*znaczący ośrodek akademicki,
+
*koncentrację działalności B+R w Olsztynie,
+
*znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych.
+
  
 +
Do atutów "Aglomeracji Olsztyna" zaliczyć można:
 +
*wysoką atrakcyjność zamieszkania
 +
*dużą koncentrację pracodawców
 +
*wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym
 +
*znacząco rozwinięte funkcje turystyczne
 +
*wysokie dochody własne gmin
 +
*duże obszary o walorach rekreacyjnych
 +
*rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie
 +
*wysoką koncentrację organizacji społecznych
 +
*znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego
 +
*wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa
 +
*znaczący ośrodek akademicki
 +
*koncentrację działalności B+R w Olsztynie
 +
*znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych
  
 
Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:
 
Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:
 
+
*niską dynamikę rynku pracy
*niską dynamikę rynku pracy,
+
*brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce)
*brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce),
+
*brak obwodnicy Olsztyna
*brak obwodnicy Olsztyna,
+
*małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym
*małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym,
+
*słabo rozwiniętą współpracę Olsztyna z gminami ościennymi
*słabo rozwiniętą współpraca Olsztyna z gminami ościennymi,
+
*relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym
*relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym,
+
*niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej
*niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej,
+
*wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI
*wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI,
+
*zróżnicowaną aktywność społeczną
*zróżnicowaną aktywność społeczną.
+
 
+
<br/>
+
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html ''Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa'']
+
[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, ''Konkurencyjność Warmii i Mazur diagnoza problemowa'', Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl] [22.04.2014]<br/>
 +
[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/strategia-2025.html ''Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025'', strategia2025.warmia.mazury.pl] [22.04.2014]<br/>
  
[http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykuly/72/strategia-2025.html ''Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025'']
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria: Strategia rozwoju województwa]][[Kategoria: Olsztyn]] [[Kategoria: 1990-]]<br />
<br/>
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria: Rozwój regionalny]][[Kategoria: Obszary strategicznej interwencji]][[Kategoria: Olsztyn]]<br />
+

Aktualna wersja na dzień 16:19, 21 mar 2015

Aglomeracja Olsztyna – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym Olsztyna.

Wprowadzenie

"Aglomeracja Olsztyna" to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, będące przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło sąsiedztwo administracyjne z miastem Olsztyn.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Aglomeracja Olsztyna" zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:

Rys. 1. OSI "Aglomeracja Olsztyna"


Aglomeracja Olsztyna.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl.

Charakterystyka

Na obszarze OSI "Aglomeracja Olsztyna" żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa warmińsko-mazurskiego. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem się liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.

Do atutów "Aglomeracji Olsztyna" zaliczyć można:

 • wysoką atrakcyjność zamieszkania
 • dużą koncentrację pracodawców
 • wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym
 • znacząco rozwinięte funkcje turystyczne
 • wysokie dochody własne gmin
 • duże obszary o walorach rekreacyjnych
 • rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie
 • wysoką koncentrację organizacji społecznych
 • znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa
 • znaczący ośrodek akademicki
 • koncentrację działalności B+R w Olsztynie
 • znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych

Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:

 • niską dynamikę rynku pracy
 • brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce)
 • brak obwodnicy Olsztyna
 • małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym
 • słabo rozwiniętą współpracę Olsztyna z gminami ościennymi
 • relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym
 • niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej
 • wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI
 • zróżnicowaną aktywność społeczną

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]