Aglomeracja Olsztyna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Lokalizacja)
(Lokalizacja)
Linia 17: Linia 17:
 
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI ''Aglomeracja Olsztyna'' zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:  
 
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI ''Aglomeracja Olsztyna'' zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:  
  
*gmina miejsko-wiejska [[gmina Barczewo|Barczewo]]
+
*gmina miejsko-wiejska [[gmina Barczewo|Barczewo]],
*gmina wiejska [[gmina Dywity|Dywity]]
+
*gmina wiejska [[gmina Dywity|Dywity]],
*gmina wiejska [[gmina Gietrzwałd|Gietrzwałd]]
+
*gmina wiejska [[gmina Gietrzwałd|Gietrzwałd]],
*gmina wiejska [[gmina Jonkowo|Jonkowo]]
+
*gmina wiejska [[gmina Jonkowo|Jonkowo]],
*gmina miejska [[miasto Olsztyn|Olsztyn]]
+
*gmina miejska [[miasto Olsztyn|Olsztyn]],
*gmina wiejska [[gmina Purda|Purda]]
+
*gmina wiejska [[gmina Purda|Purda]],
*gmina wiejska [[gmina Stawiguda|Stawiguda]]
+
*gmina wiejska [[gmina Stawiguda|Stawiguda]].
  
  

Wersja z 22:03, 16 kwi 2014

Aglomeracja Olsztyna – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym Olsztyna.


Wprowadzenie

Aglomeracja Olsztyna to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło sąsiedztwo administracyjne z miastem Olsztyn


Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Aglomeracja Olsztyna zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:


Rys. 1. OSI Aglomeracja Olsztyna

Aglomeracja Olsztyna.jpg

Źródło: Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa.


Charakterystyka

Na obszarze OSI Aglomeracja Olsztyna żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.


Do atutów tego OSI zaliczyć można:

 • wysoką atrakcyjność zamieszkania,
 • dużą koncentrację pracodawców,
 • wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym,
 • znacząco rozwinięte funkcje turystyczne,
 • wysokie dochody własne gmin,
 • duże obszary o walorach rekreacyjnych,
 • rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie,
 • wysoką koncentrację organizacji społecznych,
 • znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego,
 • wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa,
 • znaczący ośrodek akademicki,
 • koncentrację działalności B+R w Olsztynie,
 • znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych.


Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:

 • niską dynamikę rynku pracy,
 • brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce),
 • brak obwodnicy Olsztyna,
 • małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym,
 • słabo rozwiniętą współpraca Olsztyna z gminami ościennymi,
 • relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym,
 • niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej,
 • wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI,
 • zróżnicowaną aktywność społeczną.


Bibliografia

Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025