Aglomeracja Olsztyna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Lokalizacja)
(Charakterystyka)
Linia 29: Linia 29:
 
== Charakterystyka ==
 
== Charakterystyka ==
  
Na obszarze OSI ''Aglomeracja Olsztyna'' żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.
+
Na obszarze OSI ''Aglomeracja Olsztyna'' żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa warmińsko-mazurskiego. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.
  
 
Do atutów tego OSI zaliczyć można:
 
Do atutów tego OSI zaliczyć można:
*wysoką atrakcyjność zamieszkania,
+
*wysoką atrakcyjność zamieszkania
*dużą koncentrację pracodawców,
+
*dużą koncentrację pracodawców
*wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym,
+
*wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym
*znacząco rozwinięte funkcje turystyczne,
+
*znacząco rozwinięte funkcje turystyczne
*wysokie dochody własne gmin,
+
*wysokie dochody własne gmin
*duże obszary o walorach rekreacyjnych,
+
*duże obszary o walorach rekreacyjnych
*rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie,
+
*rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie
*wysoką koncentrację organizacji społecznych,
+
*wysoką koncentrację organizacji społecznych
*znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego,
+
*znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego
*wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa,
+
*wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa
*znaczący ośrodek akademicki,
+
*znaczący ośrodek akademicki
*koncentrację działalności B+R w Olsztynie,
+
*koncentrację działalności B+R w Olsztynie
*znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych.
+
*znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych
  
 
Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:
 
Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:
  
*niską dynamikę rynku pracy,
+
*niską dynamikę rynku pracy
*brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce),
+
*brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce)
*brak obwodnicy Olsztyna,
+
*brak obwodnicy Olsztyna
*małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym,
+
*małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym
*słabo rozwiniętą współpracę Olsztyna z gminami ościennymi,
+
*słabo rozwiniętą współpracę Olsztyna z gminami ościennymi
*relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym,
+
*relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym
*niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej,
+
*niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej
*wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI,
+
*wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI
*zróżnicowaną aktywność społeczną.
+
*zróżnicowaną aktywność społeczną
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 09:16, 17 cze 2014

Aglomeracja Olsztyna – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym Olsztyna.

Wprowadzenie

Aglomeracja Olsztyna to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło sąsiedztwo administracyjne z miastem Olsztyn.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Aglomeracja Olsztyna zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:

Rys. 1. OSI Aglomeracja Olsztyna


Aglomeracja Olsztyna.jpg

Źródło: Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa.

Charakterystyka

Na obszarze OSI Aglomeracja Olsztyna żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa warmińsko-mazurskiego. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.

Do atutów tego OSI zaliczyć można:

 • wysoką atrakcyjność zamieszkania
 • dużą koncentrację pracodawców
 • wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym
 • znacząco rozwinięte funkcje turystyczne
 • wysokie dochody własne gmin
 • duże obszary o walorach rekreacyjnych
 • rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie
 • wysoką koncentrację organizacji społecznych
 • znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa
 • znaczący ośrodek akademicki
 • koncentrację działalności B+R w Olsztynie
 • znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych

Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:

 • niską dynamikę rynku pracy
 • brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce)
 • brak obwodnicy Olsztyna
 • małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym
 • słabo rozwiniętą współpracę Olsztyna z gminami ościennymi
 • relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym
 • niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej
 • wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI
 • zróżnicowaną aktywność społeczną

Bibliografia

Konkurencyjność Warmii i Mazur - diagnoza problemowa [22.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 [22.04.2014]