Aglomeracja Olsztyna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Bibliografia)
Linia 1: Linia 1:
'''Aglomeracja Olsztyna''' – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym [[Olsztyn|Olsztyna]].
+
'''Aglomeracja Olsztyna''' – jeden z obszarów strategicznej interwencji [[Województwo warmińsko-mazurskie|województwa warmińsko-mazurskiego]]. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym [[Olsztyn|Olsztyna]].
 
<br/><br/>
 
<br/><br/>
 
== Wprowadzenie ==
 
== Wprowadzenie ==
Aglomeracja Olsztyna to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji [[strategia rozwoju województwa|strategii rozwoju województwa]] warmińsko-mazurskiego w 2013 r.
+
Aglomeracja Olsztyna to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji [[Strategia rozwoju województwa|strategii rozwoju województwa]] warmińsko-mazurskiego w 2013 r.
  
 
Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.
 
Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.
Linia 15: Linia 15:
 
*gmina wiejska [[Gmina Gietrzwałd|Gietrzwałd]]
 
*gmina wiejska [[Gmina Gietrzwałd|Gietrzwałd]]
 
*gmina wiejska [[Gmina Jonkowo|Jonkowo]]
 
*gmina wiejska [[Gmina Jonkowo|Jonkowo]]
*gmina miejska [[Olsztyn]]
+
*gmina miejska [[Gmina Olsztyn]]
 
*gmina wiejska [[Gmina Purda|Purda]]
 
*gmina wiejska [[Gmina Purda|Purda]]
 
*gmina wiejska [[Gmina Stawiguda|Stawiguda]]
 
*gmina wiejska [[Gmina Stawiguda|Stawiguda]]

Wersja z 13:47, 23 cze 2014

Aglomeracja Olsztyna – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym Olsztyna.

Wprowadzenie

Aglomeracja Olsztyna to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło sąsiedztwo administracyjne z miastem Olsztyn.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Aglomeracja Olsztyna zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:

Rys. 1. OSI Aglomeracja Olsztyna


Aglomeracja Olsztyna.jpg

Źródło: Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa.

Charakterystyka

Na obszarze OSI Aglomeracja Olsztyna żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa warmińsko-mazurskiego. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.

Do atutów tego OSI zaliczyć można:

 • wysoką atrakcyjność zamieszkania
 • dużą koncentrację pracodawców
 • wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym
 • znacząco rozwinięte funkcje turystyczne
 • wysokie dochody własne gmin
 • duże obszary o walorach rekreacyjnych
 • rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie
 • wysoką koncentrację organizacji społecznych
 • znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa
 • znaczący ośrodek akademicki
 • koncentrację działalności B+R w Olsztynie
 • znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych

Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:

 • niską dynamikę rynku pracy
 • brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce)
 • brak obwodnicy Olsztyna
 • małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym
 • słabo rozwiniętą współpracę Olsztyna z gminami ościennymi
 • relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym
 • niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej
 • wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI
 • zróżnicowaną aktywność społeczną

Bibliografia

Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa [22.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 [22.04.2014]