Aglomeracja Olsztyna: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Wprowadzenie)
(Lokalizacja)
Linia 10: Linia 10:
  
 
== Lokalizacja ==
 
== Lokalizacja ==
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI Aglomeracja Olsztyna zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:  
+
Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Aglomeracja Olsztyna" zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:  
 
*gmina miejsko-wiejska [[Barczewo  (gmina miejsko-wiejska)|Barczewo]]
 
*gmina miejsko-wiejska [[Barczewo  (gmina miejsko-wiejska)|Barczewo]]
 
*gmina wiejska [[Dywity (gmina wiejska)|Dywity]]
 
*gmina wiejska [[Dywity (gmina wiejska)|Dywity]]
Linia 19: Linia 19:
 
*gmina wiejska [[Stawiguda (gmina wiejska)|Stawiguda]]
 
*gmina wiejska [[Stawiguda (gmina wiejska)|Stawiguda]]
  
'''Rys. 1. OSI Aglomeracja Olsztyna'''
+
'''Rys. 1. OSI "Aglomeracja Olsztyna"'''
  
  
 
[[Plik:Aglomeracja Olsztyna.jpg]]
 
[[Plik:Aglomeracja Olsztyna.jpg]]
  
Źródło: [http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, ''Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa'', Olsztyn 2012].
+
Źródło: [http://strategia2025.warmia.mazury.pl/artykul/25/49/zaktualizowane-opracowanie-pn-konkurencyjnosc-warmii-i-mazur-diagnoza-problemowa.html Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, ''Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa'', Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl].
 
<br/>
 
<br/>
  

Wersja z 11:39, 9 lip 2014

Aglomeracja Olsztyna – jeden z obszarów strategicznej interwencji województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 7 gmin zlokalizowanych w sąsiedztwie administracyjnym Olsztyna.

Wprowadzenie

"Aglomeracja Olsztyna" to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji (OSI) zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, będące przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło sąsiedztwo administracyjne z miastem Olsztyn.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Aglomeracja Olsztyna" zaliczono 7 gmin (rys. 1), tj:

Rys. 1. OSI "Aglomeracja Olsztyna"


Aglomeracja Olsztyna.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl.

Charakterystyka

Na obszarze OSI Aglomeracja Olsztyna żyje ponad 230 tys. mieszkańców, co stanowi ok. 16,2% ludności województwa warmińsko-mazurskiego. Na tle pozostałych gmin województwa obszar ten charakteryzuje się m.in. zwiększaniem się liczby mieszkańców, dobrymi połączeniami komunikacyjnymi, koncentracją nowo zarejestrowanych firm i organizacji społecznych, znacznym udziałem pracujących oraz żywiołowymi procesami mieszkalnictwa.

Do atutów Aglomeracji Olsztyna zaliczyć można:

 • wysoką atrakcyjność zamieszkania
 • dużą koncentrację pracodawców
 • wysoką krajową konkurencyjność OSI w ujęciu dynamicznym
 • znacząco rozwinięte funkcje turystyczne
 • wysokie dochody własne gmin
 • duże obszary o walorach rekreacyjnych
 • rozwinięte usługi rynkowe w Olsztynie
 • wysoką koncentrację organizacji społecznych
 • znaczący w skali krajowej rozwój budownictwa mieszkaniowego
 • wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa
 • znaczący ośrodek akademicki
 • koncentrację działalności B+R w Olsztynie
 • znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych

Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:

 • niską dynamikę rynku pracy
 • brak lotniska i relatywnie słabe połączenia komunikacyjne (w porównaniu z innymi wojewódzkimi miastami w Polsce)
 • brak obwodnicy Olsztyna
 • małą dynamikę przyrostu spółek z udziałem zagranicznym
 • słabo rozwiniętą współpracę Olsztyna z gminami ościennymi
 • relatywnie słabe powiązania sieciowe uczelni wyższych z otoczeniem krajowym i zagranicznym
 • niską innowacyjność w skali kraju i w skali europejskiej
 • wysoki udział obszarów prawnie chronionych w części OSI
 • zróżnicowaną aktywność społeczną

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, strategia2025.warmia.mazury.pl [22.04.2014]