Bogusława Chorostian: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Praca)
Linia 7: Linia 7:
  
 
== Praca ==
 
== Praca ==
Od 1 wrzesnia 1963 roku zatrudniona w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Od początku 1964 roku trudniła się ponadto przewodnictwem na terenie Fromborka i najbliższej okolicy, a następnie w obrębie Warmii. W roku 1987 skorzystała z urlopu zdrowotnego i przeszła na rentę. Wkrótce potem podjęła w szkole podstawową we Fromborku pracę katechetki w niepełnym wymiarze godzin. W latach 1990-2000. W roku 1995 ukończyła trzyletnie studia zaoczne w Wyższym Studium Katechetycznym o nazwie: Warmiński Instytut  Teologiczny, Historyczno- Pastoralny. Olsztyn - Gietrzwałd
+
Od 1 wrzesnia 1963 roku zatrudniona w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Od początku 1964 roku zajmowała się ponadto przewodnictwem na terenie Fromborka i najbliższej okolicy, a następnie w obrębie Warmii. W roku 1987 skorzystała z urlopu zdrowotnego i przeszła na rentę. Wkrótce potem podjęła pracę katechetki we fromborskiej szkole podstawowej. Pracowała w niej  w niepełnym wymiarze godzin w latach 1990-2000. W roku 1995 ukończyła trzyletnie studia zaoczne w Wyższym Studium Katechetycznym Warmińskiego Instytutu Teologiczno-Historyczno-Pastoralnego w Olsztynie i Gietrzwałdzie.
 +
<br/>
  
  
 +
== Publikacje ==
 +
''Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie'',[w:] "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", nr 1, Olsztyn 1963; 
  
Ważniejsze publikacje i artykuły:
+
''Braniewo'', [w:] ''Z dziejów miasta i powiatu'', red. Andrzej Wakar, Braniewo 1963;
 +
 
 +
''Frombork'',[w:] ''Z dziejów miasta i powiatu'', red. Andrzej Wakar, Braniewo 1963;
 
   
 
   
 +
''Frombork i okolice'', Gdańsk 1986-1988;
 
   
 
   
 +
''Maryjne miasto Frombork'', "Folia Fromborcensia", 1999/1'
 
   
 
   
1.      1963r (Olsztyn) Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie,w:
+
''Pamiętnik Anny Schilling'', Olsztyn-Frombork 2010;
 +
 
 +
''Kościół św. Jakuba Ap. w Tolkmicku'', 2012 .
 
   
 
   
            Komunikaty Mazursko- Warmińskie, kwartalnik nr 1 (99)
+
Artykuły i wiersze o Fromborku w czasopismach i wydawnictwach Zbiorowych np. w "Ziemia Elbląska sercu najbliższa", red. Wiesław Redliński, Malbork 1996; 
 
   
 
   
                                                (Praca magisterska- Olsztyn 1963 r.)
+
Nie wydane dotychczas opracowanie naukowe na temat: "Historyczna i teologiczna wymowa portretów (Nauczycieli Wiary) oraz towarzyszącym im inskrypcji w dekoracji malarskiej sklepień kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie". I wersja powstała w latach 1994-1995 jako praca dyplomowa napisana pod kierunkiem bpa dra Jacka Jezierskiego (Olsztyn-Gietrzwałd).
+
+
+
2.      1963r Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu. (Red. Andrzej Wakar)
+
+
          W części p.t. Dzieje Miasta- rozdziały: Braniewo, Frombork.
+
+
+
+
3.      1986-1988 Informator Turystyczny „Frombork i okolice” (2 wydania)
+
+
                  (Krajowa Agencja Wydawnicza w Gdańsku)
+
+
+
+
4.      Artykuł (związany z decyzją Rady Miasta Frombork, o wyborze Najświętszej Marii Panny â?? Patronką Fromborka)
+
+
pt. Maryjne miasto Frombork. Folia Fromborcensia R. II 1999/1
+
+
+
+
5.      Pamiętnik Anny Schilling, Olsztyn- Frombork,2010 (Słuchowisko Radiowe nagrodzone w Konkursie Polskiego Radia w Krakowie w roku 2012).
+
+
+
+
6.      Współautorstwo Przewodnika” Kościół św. Jakuba Ap. W Tolkmicku. (1012r).
+
+
+
+
+
+
7.      Nie wydane do tych czas opracowanie naukowe na temat „Historyczna i teologiczna wymowa portretów (Nauczycieli Wiary) oraz towarzyszącym im inskrypcji w dekoracji malarskiej sklepień kościoła pod wezwaniem” Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie” I wersja powstała latach 1994- 1995- jako praca dyplomowa p. kierunkiem prof. Bpa. Jacka Jezierskiego (Olsztyn â?? Gietrzwałd).
+
+
+
+
8.      Artykuły i wiersze o Fromborku w czasopismach i wydawnictwach Zbiorowych np. w :
+
+
+
+
„Ziemia Elbląska sercu najbliższa”
+
+
(wybór wierszy. Pod red. Wiesława Redlińskiego Malbork 1996) 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
+
 
<br/>
 
<br/>
  
 
<br/>
 
=== Działalność społeczna, kulturalna, naukowa ===
 
 
<br/>
 
 
== Ciekawostki==
 
== Ciekawostki==
 
   
 
   

Wersja z 19:49, 3 lut 2014


Bogusława Chorostian - historyk sztuki, kustosz w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w latach 1963-1987.

Życiorys

Bogusława Chorostian urodziła się 8 kwietnia 1939 roku w Białymstoku. Nazwisko rodowe Michalska. Imiona rodziców: Wincenty i Helena z Popławskich. Od roku 1945 zamieszkała w Olsztynie. Tamże ukończyła szkołę podstawową i technikum o kierunku: budowa dróg i mostów kolejowych, zakończone w 1956 roku maturą. W latach 1956-1958 podjęła pracę zawodową jako technik budowlany. W latach 1958-1963 podjęła studia na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie na kierunku historia sztuki. Po obronie praca magisterskiej p.t. Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie w roku 1963 uzyskała tytuł magistra historii sztuki. Od 1 września 1962 roku mężatka (ślub w Olsztynie). Od września 1963 zamieszkała wraz z mężem we Fromborku, w nowym wikariacie, tuż obok bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła. Tutaj przyszła na świat czwórka jej dzieci: Anna (1964 r.), Paweł (1966 r.), Stefan (1968 r.), Bogdan (1974 r.).

Praca

Od 1 wrzesnia 1963 roku zatrudniona w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Od początku 1964 roku zajmowała się ponadto przewodnictwem na terenie Fromborka i najbliższej okolicy, a następnie w obrębie Warmii. W roku 1987 skorzystała z urlopu zdrowotnego i przeszła na rentę. Wkrótce potem podjęła pracę katechetki we fromborskiej szkole podstawowej. Pracowała w niej w niepełnym wymiarze godzin w latach 1990-2000. W roku 1995 ukończyła trzyletnie studia zaoczne w Wyższym Studium Katechetycznym Warmińskiego Instytutu Teologiczno-Historyczno-Pastoralnego w Olsztynie i Gietrzwałdzie.


Publikacje

Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie,[w:] "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", nr 1, Olsztyn 1963;

Braniewo, [w:] Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Braniewo 1963;

Frombork,[w:] Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Braniewo 1963;

Frombork i okolice, Gdańsk 1986-1988;

Maryjne miasto Frombork, "Folia Fromborcensia", 1999/1'

Pamiętnik Anny Schilling, Olsztyn-Frombork 2010;

Kościół św. Jakuba Ap. w Tolkmicku, 2012 .

Artykuły i wiersze o Fromborku w czasopismach i wydawnictwach Zbiorowych np. w "Ziemia Elbląska sercu najbliższa", red. Wiesław Redliński, Malbork 1996;

Nie wydane dotychczas opracowanie naukowe na temat: "Historyczna i teologiczna wymowa portretów (Nauczycieli Wiary) oraz towarzyszącym im inskrypcji w dekoracji malarskiej sklepień kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie". I wersja powstała w latach 1994-1995 jako praca dyplomowa napisana pod kierunkiem bpa dra Jacka Jezierskiego (Olsztyn-Gietrzwałd).

Ciekawostki

bibliofilstwo

Kolekcja minerałów i skamielin, cząstki meteorytów.

Poezja, literatura i historia
Publikacje

Wydawnictwa autorskie

Nagrody i wyróżnienia

Srebrna odznaka Honorowa Zasłużonym dla Warmii i Mazur WRN-Olsztyn 1970r.

Złota odznaka za opiekę nad zabytkami Ministerstwo Kultury i Sztuki PRL- Warszawa 1978r.

Brązowy Krzyż Zasługi Uchwała Rady Państwa 1978r.

Odznaczenie Honorowe Za zasługi dla Województwa Elbląskiego PWRN Elbląg

Wiktoria 2012 w Kategorii Ochrona Zabytków Burmistrz miasta i gminy Frombork