Bogusława Chorostian

Z Encyklopedia Warmii i MazurBogusława Chorostian

Życiorys

C.V


Bogusława Chorostian ur. 8 kwietnia 1939r. w Białymstoku.

Nazwisko rodowe â?? Michalska, im. Rodziców: Wincenty Helena z Popławskich

      Od r 1945 w Olsztynie, szkoła podstawowa i technikum:

Budowa dróg i mostów kolejowych

      1956 roku matura, 1956-1958 praca zawodowa (technik budowlany).

      1948-1963 studia: Katolicki Uniwersytet w Lublinie- Wydział Humanistyczny- historia sztuki.

      Praca magisterska â?? obrona w roku 1963, tytułu magistra historii sztuki

      Od 1 września 1962 roku- mężatka ślub w Olsztynie

      Od września 1963- zamieszkałam w raz z mężem we Fromborku, w wikariacie, tuż obok Katedry. Tutaj przyszły na świat nasze dzieci:

1964r.- Anna

1966r.- Paweł

1968r.- Stefan

1974r.- Bogdan

      Od początku 1964 roku trudniłam się przewodnictwem: z początku Frombork i najbliższe okolice, później w obrębie Warmii.

      W r. 1987 skorzystałam z urlopu zdrowotnego i poszłam na rentę, a wkrótce potem podjęłam pracę katechetki w niepełnym wymiarze godzin. W szkole podst. We Fromborku w latach 1990-2000. W r. 1995 ukończyłam trzyletnie studia zaoczne w Wyższym Studium Katechetycznym o nazwie: Warmiński Instytut Teologiczny, Historyczno- Pastoralny. 

Olsztyn - Gietrzwałd

 Zainteresowania:

bibliofilstwo

Kolekcja minerałów i skamielin, cząstki meteorytów.

Poezja, literatura i historia


Odznaczenia


¡ 1970r. WRN- Olsztyn Srebrna odznaka Honorowa

Zasłużonym dla Warmii i Mazur


¡ 1978r. Ministerstwo Kultury i Sztuki PRL- Warszawa

Złota odznaka za opiekę nad zabytkami


¡ 1978r. Uchwała Rady Państwa

Brązowy Krzyż Zasługi


¡ PWRN Elbląg Odznaczenie Honorowe Za zasługi dla Województwa Elbląskiego

¡ Lokalne: Wiktoria 2012 w Kategorii

Ochrona Zabytków

Burmistrz miasta i gminy

Frombork


Ważniejsze publikacje i artykuły:


1. 1963r (Olsztyn) Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie,w:

      Komunikaty Mazursko- Warmińskie, kwartalnik nr 1 (99)

                        (Praca magisterska- Olsztyn 1963 r.)2. 1963r Braniewo. Z dziejów miasta i powiatu. (Red. Andrzej Wakar)

     W części p.t. Dzieje Miasta- rozdziały: Braniewo, Frombork.3. 1986-1988 Informator Turystyczny „Frombork i okolice” (2 wydania)

         (Krajowa Agencja Wydawnicza w Gdańsku)4. Artykuł (związany z decyzją Rady Miasta Frombork, o wyborze Najświętszej Marii Panny â?? Patronką Fromborka)

pt. Maryjne miasto Frombork. Folia Fromborcensia R. II 1999/1


5. Pamiętnik Anny Schilling, Olsztyn- Frombork,2010 (Słuchowisko Radiowe nagrodzone w Konkursie Polskiego Radia w Krakowie w roku 2012).


6. Współautorstwo Przewodnika” Kościół św. Jakuba Ap. W Tolkmicku. (1012r).7. Nie wydane do tych czas opracowanie naukowe na temat „Historyczna i teologiczna wymowa portretów (Nauczycieli Wiary) oraz towarzyszącym im inskrypcji w dekoracji malarskiej sklepień kościoła pod wezwaniem” Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie” I wersja powstała latach 1994- 1995- jako praca dyplomowa p. kierunkiem prof. Bpa. Jacka Jezierskiego (Olsztyn â?? Gietrzwałd).


8. Artykuły i wiersze o Fromborku w czasopismach i wydawnictwach Zbiorowych np. w :


„Ziemia Elbląska sercu najbliższa”

(wybór wierszy. Pod red. Wiesława Redlińskiego Malbork 1996)

Praca


Działalność społeczna, kulturalna, naukowa


Ciekawostki


Publikacje

Wydawnictwa autorskie

Nagrody i wyróżnienia