Bogusława Chorostian

Z Encyklopedia Warmii i Mazur


Bogusława Chorostian - historyk sztuki, kustosz w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w latach 1963-1987.

Życiorys

Bogusława Chorostian urodziła się 8 kwietnia 1939 roku w Białymstoku. Nazwisko rodowe Michalska. Imiona rodziców: Wincenty i Helena z Popławskich. Od roku 1945 zamieszkała w Olsztynie. Tamże ukończyła szkołę podstawową i technikum o kierunku: budowa dróg i mostów kolejowych, zakończone w 1956 roku maturą. W latach 1956-1958 podjęła pracę zawodową jako technik budowlany. W latach 1958-1963 podjęła studia na Wydziale Humanistycznym Katolickiego Uniwersytetu w Lublinie na kierunku historia sztuki. Po obronie praca magisterskiej p.t. Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie w roku 1963 uzyskała tytuł magistra historii sztuki. Od 1 września 1962 roku mężatka (ślub w Olsztynie). Od września 1963 zamieszkała wraz z mężem we Fromborku, w nowym wikariacie, tuż obok bazyliki katedralnej Wniebowzięcia NMP i św. Andrzeja Apostoła. Tutaj przyszła na świat czwórka jej dzieci: Anna (1964 r.), Paweł (1966 r.), Stefan (1968 r.), Bogdan (1974 r.).

Praca

Od 1 wrzesnia 1963 roku zatrudniona w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Od początku 1964 roku zajmowała się ponadto przewodnictwem na terenie Fromborka i najbliższej okolicy, a następnie w obrębie Warmii. W roku 1987 skorzystała z urlopu zdrowotnego i przeszła na rentę. Wkrótce potem podjęła pracę katechetki we fromborskiej szkole podstawowej. Pracowała w niej w niepełnym wymiarze godzin w latach 1990-2000. W roku 1995 ukończyła trzyletnie studia zaoczne w Wyższym Studium Katechetycznym Warmińskiego Instytutu Teologiczno-Historyczno-Pastoralnego w Olsztynie i Gietrzwałdzie.


Publikacje

Architektura kościoła św. Jakuba w Olsztynie,[w:] "Komunikaty Mazursko-Warmińskie", nr 1, Olsztyn 1963;

Braniewo, [w:] Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Braniewo 1963;

Frombork,[w:] Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar, Braniewo 1963;

Frombork i okolice, Gdańsk 1986-1988;

Maryjne miasto Frombork, "Folia Fromborcensia", 1999/1'

Pamiętnik Anny Schilling, Olsztyn-Frombork 2010;

Kościół św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Tolkmicko 2012 - (współautorstwo wraz z Edith Jurkiewicz-Pilską);

Artykuły i wiersze o Fromborku w czasopismach i wydawnictwach Zbiorowych np. w "Ziemia Elbląska sercu najbliższa", red. Wiesław Redliński, Malbork 1996;

Nie wydane dotychczas opracowanie naukowe na temat: "Historyczna i teologiczna wymowa portretów (Nauczycieli Wiary) oraz towarzyszącym im inskrypcji w dekoracji malarskiej sklepień kościoła pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Chwalęcinie". I wersja powstała w latach 1994-1995 jako praca dyplomowa napisana pod kierunkiem bpa dra Jacka Jezierskiego (Olsztyn-Gietrzwałd).

Ciekawostki

bibliofilstwo

Kolekcja minerałów i skamielin, cząstki meteorytów.

Poezja, literatura i historia
Publikacje

Wydawnictwa autorskie

Nagrody i wyróżnienia

Srebrna odznaka Honorowa Zasłużonym dla Warmii i Mazur WRN-Olsztyn 1970r.

Złota odznaka za opiekę nad zabytkami Ministerstwo Kultury i Sztuki PRL- Warszawa 1978r.

Brązowy Krzyż Zasługi Uchwała Rady Państwa 1978r.

Odznaczenie Honorowe Za zasługi dla Województwa Elbląskiego PWRN Elbląg

Wiktoria 2012 w Kategorii Ochrona Zabytków Burmistrz miasta i gminy Frombork