Budownictwo inżynierii lądowej i wodnej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Budownictwo inżynierii lądowej i wodnej – w województwie warmińsko-mazurskim w 2012 r. wartość produkcji budowlano-montażowej wyniosła 923,5 mln złotych, z czego około 62% stanowiła wartości robót inwestycyjnych,a 38% wartość robót remontowych.

Ogólna charakterystyka

W ramach budownictwa inżynierii lądowej i wodnej wyróżnić można następujące rodzaje obiektów budowlanych:

  • infrastruktura transportu (np. autostrady, drogi ekspresowe, ulice, drogi szynowe, mosty, wiadukty, tunele, przejścia podziemne i naziemne, budowle wodne),
  • rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne,
  • kompleksowe budowle na terenach przemysłowych, [1]

Znaczenie dla regionu

W 2012 r. na Warmii i Mazurach wartość produkcji budowlano-montażowej obiektów inżynierii lądowej i wodnej wynosiła 923,5 mln złotych i stanowiła ponad 43% w ogólnej wartości produkcji budowlano-montażowej. Wśród wymienionych powyżej obiektów inżynierii lądowej i wodnej największa wartość produkcji, zarówno w ramach robót inwestycyjnych jak i remontowych, przypadła na rurociągi, linie telekomunikacyjne i elektroenergetyczne. Na kolejnym miejscu uplasowały się roboty inwestycyjne w ramach budowy dróg i autostrad. Wśród obiektów infrastruktury transportowej wysoką wartość w ramach robót inwestycyjnych osiągnęła produkcja budowlano-montażowa budowli wodnych, która osiągnęła wynik blisko trzykrotnie wyższy od wartości produkcji mostów, wiaduktów, estakad czy tuneli. [2]
Warmia i Mazury wciąż należą do obszarów o najmniejszej dostępności komunikacyjnej w Europie. Za główne przyczyny takiego stanu uznaje się:

  • najniższą w całym kraju gęstość dróg o twardej nawierzchni,
  • niski poziom gęstości linii kolejowych (13 miejsce w kraju),
  • zły lub średni stan eksploatowanych linii kolejowych w znacznej części regionu,
  • słabo rozwinięty transport lotniczy,
  • niski poziom przeładunkowego transportu wodnego (śródlądowego i morskiego) [3]

Bibliografia

olsztyn.stat.gov.p [18.06.2014]
olsztyn.stat.gov.p [18.06.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025