Dworzec w Węgorzewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Dworzec w Węgorzewie pełni obecnie funkcje muzealne. Razem z pozostałymi zachowanymi w jego sąsiedztwie historycznymi budynkami kolejowymi tworzy interesujący zespół zabytkowej stacji kolejowej.Węgorzewo

Dworzec w Węgorzewie
Dworzec w Węgorzewie
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat węgorzewski
Gmina Węgorzewo
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Węgorzewo
Węgorzewo
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Węgorzewo
Węgorzewo
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Historia

Kolej po raz pierwszy pojawiła się w Węgorzewie w 1898 r., kiedy to uruchomiono połączenie z Nordenburgiem. Znaczenie stacji kolejowej wzrosło po uruchamianiu następnych połączeń kolejowych z Gierdawami i Gołdapią (1899 r.), Kruklankami i Giżyckiem (1905 r.), Kętrzynem (1907 r.) oraz Darkiejmami i Gąbinem (1914 r.). Węgorzewski węzeł kolejowy był rozbudowywany do wybuchu pierwszej wojny światowej, wzniesiono wówczas m.in. domy mieszkalne oraz wieżę wodną. W okresie międzywojennym rozbudowano dworzec.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej Armia Czerwona zdemontowała tory na trasie z Węgorzewa do Kętrzyna oraz w innych kierunkach. Połączenie do Ketrzyna wznowiono na przełomie lat 40/50-tych, a zawieszono po niemal pół wieku funkcjonowania. Nieczynny dworzec zaadaptowano do funkcji muzeum, gdzie prezentuje się zbiory związane z historią regionalnego kolejnictwa, związanego z obszarami dawnych Prus Wschodnich, dzisiejszego województwa warmińsko-mazurskiego oraz Suwalszczyzny. Muzeum prowadzi Fundacja Nasze Dziedzictwo. Na trasie Kętrzyn-Węgorzewo odbywają się okazjonalne przejazdy turystyczne.


Stacja kolejowa dawnej i dziś

W obrębie stacji kolejowej, zlokalizowanej przy dzisiejszej ul. Jaracza, istniało szereg budynków związanych z funkcjonowaniem lokalnego węzła kolejowego. Większość z nich zachowało się do dziś. Są to: budynek dworca, kolejowe budynki mieszkalne z towarzyszącymi im zabudowaniami gospodarczymi, dwie wieże wodne ze stacją pomp, parowozownia, nastawnia, ekspedycja, noclegownia oraz inne budynki towarzyszące. Przejścia podziemne są obecnie nieczynne. Kilkanaście historycznych budynków tworzących węzeł kolejowy zostało wpisanych do rejestru zabytków.


Ciekawostki

W bezpośrednim sąsiedztwie dworca, od strony torów, znajduje się stary hydrant oraz schron pochodzący z końcowego okresu drugiej wojny światowej. Wśród torowiska pojedyncze tory z czytelną nazwą producentów (Krupp, Thyssen) oraz datami produkcji (1933, 1938).

Zobacz także

https://pl-pl.facebook.com/MuzeumTradycijKolejowej

http://www.it.ketrzyn.pl/linia-kolejowa-ketrzyn-wegorzewo/

http://leksykonkultury.ceik.eu/index.php/Fundacja_Dziedzictwo_Nasze

Bibliografia

A. Piątkowski, Kolej Wschodnia w latach 1842 – 1880. Z dziejów transportu kolejowego na Pomorzu Wschodnim, Olsztyn 1996

Jedna z dwóch wież ciśnień znajdujących przy dworcu