Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz
Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz
Data urodzenia 1947 r.
Zawód historyk sztuki, kustosz

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz – historyk sztuki, kustosz Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, działaczka społeczno-kulturalna.

Życiorys

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz urodziła się 1947 r. Pochodzi z rodziny kresowej. Do 1973 r. mieszkała w Olsztynie. W latach 1967–1973 pracowała w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK w Olsztynie, była przewodnikiem po województwie olsztyńskim oraz Społecznym Opiekunem Zabytków. Wspomnieniami z tamtego okresu podzieliła się w artykule pt. Spod Wysokiej Bramy poświęconym Władysławowi Ogrodzińskiemu, wieloletniemu prezesowi Oddziału PTTK w Olsztynie. Artykuł ukazał się w opracowaniu pt. Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki wydanym przez Jana Chłostę.

Była członkiem Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" w Olsztynie.

Praca

Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim podjęła pracę w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, gdzie zorganizowała kilkadziesiąt wystaw, w tym – jedną z największych w Polsce – wystawę poświęconą Mikołajowi Kopernikowi pt. Niebo widziane z Ziemi (1983). Jest autorką katalogów poświęconych sztuce współczesnej.

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa

Jest pomysłodawczynią, współzałożycielką i prezesem Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, która swoją działalnością obejmuje prowadzenie Izby Dziedzictwa Kulturowego we Fromborku, wydawanie czasopisma Folia Fromborcensia pod redakcją Andrzeja Rzempołucha oraz gromadzenie sztuki współczesnej na rzecz regionu.

Topolnicka-Niemcewicz publikuje artykuły poświęcone artystycznej przeszłości Warmii oraz artystom współczesnym. Jest autorką opracowania Skarby z poddasza dotyczącego kolekcji dziedzictwa kulturowego we Fromborku. Opracowała również dorobek artystyczny Barbary Hulanickiej, tkaczki uprawiającej tkaninę dwuosnowową i gobelin.

Jest członkiem NFZZ "Solidarność" od momentu założenia. Była współorganizatorem trzech dużych wystaw rocznicowych upamiętniających historię związku, które miały miejsce w Braniewie i we Fromborku. Jedna z nich prezentowała niezależną działalność wydawniczą w okresie stanu wojennego, głównie ze zbioru Jana Borowskiego. W latach 1978–2006 była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, obecnie jest członkiem Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie.

Nagrody i odznaczenia

  • Zasłużony dla Warmii i Mazur
  • Zasłużony dla Kultury Polskiej
  • Złoty Krzyż Zasługi
  • Srebrna Odznaka PTTK

Galeria zdjęć

Ciekawostki

Podróżowała po krajach Europy Zachodniej i USA. Wyjazd ten zaowocował cyklem artykułów prasowych pt. Sycomore Station.