Elbląski Park Technologiczny: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
 
Linia 65: Linia 65:
  
  
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Instytucje otoczenia biznesu]][[Kategoria: Elbląg]]
+
[[Kategoria:Gospodarka]][[Kategoria:Instytucje otoczenia biznesu]][[Kategoria: Elbląg]] [[Kategoria: 1990-]]

Aktualna wersja na dzień 17:30, 21 mar 2015

Elbląski Park Technologiczny

EPT logo.jpeg
Logo Elbląskiego Parku Technologicznego
Przedmiot działalności: wsparcie dla firm funkcjonujących w regionie.
Adres: ul. Stanisława Sulimy 1

82-300 Elbląg

E-mail: biuro@ept.umelblag.pl
Telefon: 48 55 239 34 67
Strona internetowa: [www.ept.umelblag.pl ept.umelblag.pl]

Elbląski Park Technologiczny (EPT) – miejsce wspierania innowacji i rozwoju przedsiębiorstw, zarówno tych o ugruntowanej pozycji, jak i nowo utworzonych[1].

Informacje ogólne

Park technologiczny (także park naukowo-technologiczny, technopark) to zespół wyodrębnionych nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami. Na ich terenie znajdują się zazwyczaj inkubatory technologiczne [2].

Elbląski Park Technologiczny (EPT) znajduje się w Centrum Biznesu Rozwoju i Innowacji w północnej części miasta Elbląga, na obszarze Modrzewiny będącej jednym z najbardziej atrakcyjnych terenów inwestycyjnych w Polsce.

Podstawowym zadaniem EPT jest stworzenie sprzyjających warunków do podejmowania działalności gospodarczej, inwestycyjnej i badawczej. Nowoczesny kompleks zapewnia przedsiębiorcom możliwość dzierżawy wolnych obszarów i powierzchni biurowych, a także korzystania z infrastruktury oraz profesjonalnych usług doradczych, transfer technologii oraz pomoc w pozyskaniu środków finansowych, w tym funduszy unijnych.

W EPT funkcjonują firmy z różnych branż, w tym:

 • IT: ABB, MBS, InfoPower, ITMar
 • ochrona środowiska: Eko Partner, Envichem, Polish Snail Holding
 • meblarska: Stowarzyszenie Klaster Mebel, FH Magos
 • metalowa: Metrotest
 • automatyka przemysłowa: TEST
 • chemia przemysłowa: B&P Service
 • projektowa (m.in. dla przemysłu morskiego, wydobywczego, budowlanego): Acoustics, ApDizajn, Euro-Projekt
 • hydrostrumieniowa: Jet System, WJSP Poland
 • audio-video: Studio Korba
 • finansowa/doradztwo: Kancelaria Finansowa Tritum Group; Stowarzyszenie "CREP".

Sercem Elbląskiego Parku Technologicznego jest Centrum Badawczo-Rozwojowe świadczące usługi na rzecz przedsiębiorców, w skład którego wchodzą:

Siedziba Centrum Badawczo-Rozowjowego.
Źródło: paiz.gov.pl
 • Centrum Jakości Środowiska

Laboratorium Zaawansowanych Analiz Środowiskowych (LZAŚ) świadczy usługi w zakresie analizy wód, ścieków, osadów ściekowych oraz gleby. Wysokiej jakości aparatura analityczna - m.in chromatograf gazowy, chromatograf jonowy, spektrofotometr adsorpcji atomowej, spektrometr masowy z plazmą wzbudzoną indukcyjnie pozwala oznaczyć między innymi: parametry fizykochemiczne, metale, jony oraz związki organiczne (pestycydy, WWA). Oferta LZAŚ skierowana jest zarówno dla przedsiębiorców i instytucji, jak i osób prywatnych. Ponadto laboratorium organizuje kursy, szkolenia, a także pokazy o charakterze edukacyjnym.

Centrum Metaloznawstwa

Świadczy usługi w zakresie badań materiałowych i wzorcowań przyrządów pomiarowych dla przedsiębiorców z różnych gałęzi gospodarki przemysłowej, a w szczególności dla firm zajmujących się produkcją wyrobów z metali i eksploatujących wyroby z metali. Laboratorium Badań Środowiska Pracy i Emisji wykonuje badania czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy, zanieczyszczeń wprowadzonych do środowiska pod wpływem działalności człowieka oraz badania chemiczne metodami klasycznymi.

 • Centrum Transferu Technologii Informatycznych

Świadczy usługi w ramach tworzenia i wdrażania oprogramowania użytkowego i systemów bazodanowych, szybkiego prototypowania przy pomocy urządzeń specjalistycznych 3D i systemów CAD/CAM, grafiki komputerowej i multimediów oraz teleinformatyki.


Centrum Technologii Drewna i Mebli

Prowadzi badania mebli oraz akcesoriów meblowych w komorze klimatycznej, komorze starzeniowej oraz na maszynie wytrzymałościowej. Prowadzone są również działania mające na celu informatyzację procesów produkcyjnych w firmach branży meblowej.

W Elbląskim Parku Technologicznym znajduje się także nowoczesne centrum konferencyjno-szkoleniowe, w którym można zorganizować spotkania biznesowe, konferencje, szkolenia, warsztaty czy profesjonalne prezentacje[3].

Dane kontaktowe

ul. Stanisława Sulimy 1
82-300 Elbląg
tel: +48 55 239 34 67
e-mail: biuro@ept.umelblag.pl

Przypisy

Bibliografia

wikipedia.org [04.08.2014]
paiz.gov.pl, Elbląg [04.08.2014]
paiz.gov.pl, Olsztyn [04.08.2014]