Encyklopedia Warmii i Mazur

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Marcin Kapłon (dyskusja | edycje) z dnia 23:07, 24 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Encyklopedia Warmii i Mazur - występująca czasem pod nazwą E-ncyklopedia w celu podkreślenia jej internetowego charakteru - to jak dotąd (2015) największy w Polsce wikipedyczny projekt o wymiarze regionalnym, realizowany dzięki funduszom europejskim. Po zakończeniu I części projektu, w marcu 2015 r. w Encyklopedii znalazło się ponad 7500 haseł, co w połączeniu z Leksykonem Kultury Warmii i Mazur daje łącznie ponad 13 000 haseł, zawierających opisy najważniejszych dziedzin życia naszego regionu.
Encyklopedia nie jest dziełem naukowym. Jest jedynie narzędziem służącym nie tyle samemu gromadzeniu, co przede wszystkim doskonaleniu wiedzy o regionie Warmii i Mazur. Narzędziem darmowym i otwartym dla wszystkich.

Historia projektu

Encyklopedia jest kontynuacją zrealizowanego w latach 2010-2011 przez Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie projektu, w efekcie którego powstał Leksykon Kultury Warmii i Mazur. Jako portal informacyjny o tematyce kulturalnej, pozbawiony z założenia charakteru newsowego, Leksykon odniósł spory sukces, gdyż w ciągu czterech lat zanotowano ponad 1 milion odsłon i ponad 700.000 odwiedzających, a konta założyło blisko 150 autorów, redagujących hasła. Łączna liczba haseł w Leksykonie zbliża się obecnie do 6000. Blisko 50.000 odwiedzin Leksykonu pochodziło z kilkunastu krajów świata położonych na sześciu kontynentach.
W dużej mierze dzięki sukcesowi Leksykonu, CEiIK-owi udało się zdobyć środki z RPO Warmia i Mazur 2007-2013 oraz z budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację następnego etapu budowania bazy informacyjnej o regionie, czyli Encyklopedii Warmii i Mazur. Projekt rozpoczął się na początku w 2013 r. i trwał dwa lata, do 28 lutego 2015 r.

Realizator projektu

Realizatorem Encyklopedii Warmii i Mazur jest Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Pomysłodawcą i koordynatorem tego projektu, podobnie jak i Leksykonu Kultury, jest zastępca dyrektora CEiIK-u Marcin Kapłon.

Zakres merytoryczny

W Encyklopedii znajdują się hasła pogrupowane w kilkanaście kategorii merytorycznych i kilkadziesiąt podkategorii.
Kategorie główne Encyklopedii:

 • Samorząd
 • Administracja rządowa*
 • Polityka
 • Historia
 • Kultura
 • Społeczeństwo
 • Kościoły i wyznania
 • Nauka i szkolnictwo wyższe
 • Szkolnictwo
 • Sport
 • Ochrona zdrowia
 • Turystyka
 • Przyroda
 • Gospodarka


Ponadto, jako kategorie narzędziowe przyjmuje się miejsca i daty. Zbiór obejmuje hasła począwszy od I tysiąclecia naszej ery po dziś dzień w rozbiciu na pełne stulecia lub — w czasach współczesnych — okresy związane z ważnymi wydarzeniami historycznymi i politycznymi. Kategorie miejsca obejmują wszystkie powiaty i gminy, z uwzględnieniem miejscowości aż do wsi sołeckich włącznie.

Zobacz wszystkie Kategorie merytoryczne.

Związek z Leksykonem Kultury

Leksykon Kultury Warmii i Mazur traktowany jest jako autonomiczna część Encyklopedii. Zachowując odrębność Leksykonu, wyszukiwarka Encyklopedii znajduje hasła spełniające zadane kryteria zarówno w samej Encyklopedii, jak i w Leksykonie, oznaczając jedynie przynależność hasła do danej bazy odpowiednim faviconem (miniaturką logo). Dzięki temu możliwe staje się odnalezienie informacji na podstawie złożonych pytań, łączących zakres merytoryczny obu baz danych.

Wykonawca

Podmiotem realizującym niniejszy projekt na zlecenie Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie jest olsztyński oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego. Wykonawca został wyłoniony w przetargu i jest odpowiedzialny za całokształt prac organizacyjnych i merytorycznych oraz prawidłową realizację koncepcji Encyklopedii, określonej przez CEiIK.

Zarząd organizacyjny projektu z ramienia PTH tworzą: prof. dr hab. Norbert Kasparek oraz dr hab. Jan Gancewski prof. UWM.

Opiekunami merytorycznymi poszczególnych grup autorskich są:


Konsultanci projektu: prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, prof. dr hab. Andrzej Staniszewski, dr hab. Andrzej Szmyt prof. UWM, dr Andrzej Korytko. Pomoc w wykonaniu map GIS dr inż. Bartłomiej Oszczak, mgr inż. Dariusz Tanajewski.
W projekcie pracowało łącznie 99 osób, w tym studenci II stopnia, doktoranci, doktorzy i młodzi pracownicy naukowi UWM. Nad ostatecznym kształtem merytorycznym i technicznym czuwało 4 redaktorów, 2 informatyków i 2 dziennikarzy.

Instytucje współpracujące

W pracach nad Encyklopedią wsparcia merytorycznego udziela wiele osób, stowarzyszeń i instytucji publicznych, w tym: