Euroregion Łyna-Ława

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 16:32, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Euroregion Łyna-Ława

Przedmiot działalności:
Adres: ul. Grota Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce
E-mail: starostanba@powiatypolskie.pl
Telefon: tel. (89) 7621720, 7629705, 7629725
fax (89) 762 53 10 
Strona internetowa:

Euroregion Łyna-Ława – polsko-rosyjskie zrzeszenie społeczności lokalnych, którego celem jest podejmowanie działań mających na uwadze rozwój gospodarczy samorządów, wspieranie przedsiębiorczości na obszarze jednostek samorządowych i przeciwdziałanie bezrobociu.

Informacje ogólne

Zebranie założycielskie odbyło się 14 marca 2003 roku. Rejestracja Stowarzyszenia nastąpiła 4 września tego samego roku.


Znaczenie dla regionu

Uczestnicy projektu zamierzają realizować przedsięwzięcia w dziedzinie transportu, komunikacji, łączności i bezpieczeństwa publicznego.

W powiecie olsztyńskim jest 12 rezerwatów przyrody zajmujących 3300 ha oraz 14 użytków ekologicznych o powierzchni 673 ha. Plany rozwoju regionalnego zakładają, że głównym źródłem dochodów mieszkańców powiatu olsztyńskiego stanie się turystyka.

Teren powiatu jest pod względem walorów naturalnych wyjątkowy. Rośnie baza turystyczna i jakość oferowanych usług. Ogółem w powiecie znajduje się ponad 200 obiektów noclegowych - hoteli, pensjonatów, campingów, gospodarstw agroturystycznych, ośrodków wczasowych.

Powiat olsztyński, równie atrakcyjny pod względem turystycznym, jak okolice Wielkich Jezior Mazurskich, jest wciąż mało znany. Turystyka jest dziedziną, która pozwala na rozwój przedsiębiorczości i tworzenie miejsc pracy z zachowaniem środowiska naturalnego.

Celem zrzeszenia jest także wspólne rozwiązywanie problemów ekologicznych i tych z zakresu ochrony środowiska, promowanie dorobku kulturalnego narodów, ich spuścizny kulturowej oraz współczesnych osiągnięć kulturalnych i materialnych. Członkowie zrzeszenia podkreślają konieczność wzajemnego przybliżenia regionów i nawiązanie bliższych stosunków między nimi, integrowanie środowisk lokalnych, przy jednoczesnym poszanowaniu tradycji i odrębności.

Powiat olsztyński jako uczestnik Euroregionu jest uczestnikiem projektu zagospodarowania zlewni Łyny-Ławy. Głównym celem projektu jest ochrona środowiska, w szczególności wód całego dorzecza Łyny po polskiej i rosyjskiej stronie. "Euroregion Łyna-Ława" swoją nazwę wziął z unijnej zasady dzielenia Europy na regiony będące zlewniami poszczególnych rzek. Uczestnikami projektu są zainteresowanie terytorialnie samorządy Polski i Rosji, a także Szwecja, która jako członek UE jest zainteresowana ekologią całego basenu Morza Bałtyckiego. Szwedzi mają już duże doświadczenie w prowadzeniu podobnych projektów. Z ich inicjatywy został już przeprowadzony projekt zagospodarowania zlewni rzeki Daugavy na Łotwie.

Bibliografia

stary.powiat-olsztynski.pl [22.10.2014]