Euroregion Bałtyk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 16:31, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Euroregion Bałtyk

ERB1.jpg
Flaga ERB
Przedmiot działalności: współpraca transgraniczna
Adres: Ullasvej 23

DK 3700 Rønne

Denmark

E-mail: Niels.Chresten.Andersen@brk.dk
Telefon: +45 5692 13 03
Strona internetowa: euroregionbaltic.eu

Euroregion Bałtyk – instytucja współpracy w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego, składająca się z ośmiu regionów Danii, Litwy, Polski, Rosji i Szwecji.

Informacje ogólne

Euroregion Bałtyk (ERB) jest trwałą politycznie i dobrze ugruntowaną instytucją współpracy w południowo-wschodniej części Regionu Morza Bałtyckiego. ERB był pierwszym euroregionem, który do formalnej współpracy włączył partnera z Federacji Rosyjskiej.

Od początku istnienia celem ERB była poprawa warunków życia ludzi zamieszkujących jego obszar, promocja kontaktów i współpracy społeczności lokalnych oraz zrównoważony rozwój regionu. Partnerami ERB są regiony zarówno starych, jaki i nowych państw członkowskich Unii Europejskiej oraz obwód kaliningradzki z Rosji, dzięki czemu Euroregion stanowi skuteczną sieć kontaktów i powiązań ponad granicami, przyczyniając się do promocji dialogu politycznego i reform oraz zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego, wzmacniając tym samym demokrację lokalną i wspierając bezpośrednie kontakty społeczności obywatelskich.

We współpracę w ramach ERB aktywnie zaangażowane są władze lokalne i regionalne, instytucje sektora publicznego i prywatnego oraz organizacje pozarządowe. Euroregion Bałtyk istnieje od 22 lutego 1998 roku, kiedy podpisano porozumienie o jego utworzeniu. Jest jedną z największych tego typu organizacji w Europie zarówno pod względem ilości uczestniczących stron, obszaru oraz ludności.

Województwo warmińsko-mazurskie przystąpiło do Euroregionu Bałtyk na mocy uchwały Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 14 października 1999 roku.

Cele

Główne cele ERB to:

 • podejmowanie wspólnych inicjatyw mających na celu wzmocnienie i promocje współpracy władz lokalnych i regionalnych w Euroregionie
 • przyczynienie się do zrównoważonego Regionu Morza Bałtyckiego, a w szczególności obszaru Południowego Bałtyku
 • promowanie wspólnych interesów organizacji członkowskich, a także występowanie w ich imieniu do instytucji krajowych, europejskich i międzynarodowych, odpowiada również za wdrażanie strategicznych działań komplementarnych wobec lokalnych i regionalnych strategii regionów członkowskich
 • prowadzenie zorganizowanych działań na rzecz wymiany wiedzy i informacji

Wspólne działania podejmowane przez ERB obejmują trzy obszary priorytetowe:

 • Lobbing
 • Działania strategiczne
 • Wymiana wiedzy i informacji

Struktura organizacji

Struktura ERB.jpg

Znaczenie dla regionu

Do Euroregionu Bałtyk należy osiem regionów z pięciu państw:

 • województwo Blekinge w Szwecji
 • wyspa Bornholm w Danii
 • województwo Kalmar w Szwecji
 • województwo Kronoberg w Szwecji
 • obwód kaliningradzki na terenie Federacji Rosyjskiej
 • okręg kłajpedzki na Litwie
 • województwo pomorskie
 • województwo warmińsko-mazurskie
Terytorium.jpg

Strona polska w Euroregionie Bałtyk jest reprezentowana przez Marszałków Pomorza oraz Warmii i Mazur oraz Przewodniczącego Zarządu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion Bałtyk. Członkowie Prezydium mają prawo wyznaczyć zastępcę w randze polityka. Członkiem Prezydium jest Jacek Protas, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego, a jego zastępcą - Anna Wasilewska, członek Zarządu województwa.

Prace Euroregionu Bałtyk są koordynowane przez Stały Międzynarodowy Sekretariat. Funkcję Sekretarza pełni Sławomir Demkowicz-Dobrzański. Aktualnie przedstawicielem województwa warmińsko-mazurskiego w Radzie Młodzieżowej jest Mateusz Kryżba, który ma zastępcę w osobie Mateusza Ankiewicza. Mateusz Kryżba pełni także funkcję wiceprzewodniczącego Rady Młodzieżowej.

Od 1 lipca 2014 roku Stały Sekretariat ERB mieści się w Olsztynie, gdzie został przeniesiony ze szwedzkiego regionu Södra Småland.

Bibliografia

pl.wikipedia.org [20.02.2015]
Euroregion Bałtyk [20.02.2015]
portal.warmia.mazury.pl [20.02.2015]