Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne w Iławie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne w Iławie

Logo Fundacji
Logo Fundacji
Rok założenia 2001
Siedziba ul. Kazimierza Jagiellończyka 16, 14-200 Iława
Profil działalności aktywizacja i rozwój osób niepełnosprawnych
Kontakt tel. 89 642 12 30, fax. 89 642 12 15, e-mail: biuro.warminsko-mazurskie@far.org.pl, far.org.pl/warminskomazurskie.html
KRS 0000032645

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji Biuro Regionalne w Iławie – fundacja działająca na terenie całego województwa warmińsko-mazurskiego, wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Jej prezesem jest Elżbieta Głogowska, a pełnomocnikiem regionalnym Barbara Bukowska.

Plakat jednej z organizowanych przez Fundację imprez Aktywnej Rehabilitacji. Źródło: www.far.org.pl [10.06.2014]

Historia

Iławskie biuro Fundacji Aktywnej Rehabilitacji jest oddziałem regionalnym Fundacji Aktywnej Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, której początki sięgają 1988 r.

Statut

Fundacja działa w oparciu o Statut, który składa się z następujących części:

 • Rozdział I. Nazwa, siedziba i teren działania Fundacji
 • Rozdział II. Cel, zakres i formy działania Fundacji
 • Rozdział III. Majątek Fundacji
 • Rozdział IV. Zarząd Fundacji
 • Rozdział IVa. Rada Fundacji
 • Rozdział V. Likwidacja Fundacji
 • Rozdział VI. Postanowienia końcowe

Cele

Celem fundacji jest:

 • aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu
 • działalność informacyjno-propagandowa mająca rozbudzić aktywność życiową osób niepełnosprawnych
 • wspieranie osób niepełnosprawnych w przechodzeniu na otwarty rynek pracy – pomoc w przystosowaniu stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych
 • dostosowanie lokali mieszkalnych i innych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych

Zarząd

Formy działalności

Fundacja prowadzi następujące formy działalności:

 • obozy Aktywnej Rehabilitacji mające na celu zwiększenie aktywności fizycznej i psychicznej osób niepełnosprawnych
 • kursy szkoleniowo-rehabilitacyjne
 • zajęcia, treningi, szkolenia, seminaria
 • kursy komputerowe
 • kursy prawa jazdy
 • dostarczanie sprzętu rehabilitacyjnego i innych środków niezbędnych do życia i pracy osób niepełnosprawnych
 • imprezy sportowo-integracyjne
 • poradnictwo i działalność informacyjna
 • doradztwo zawodowe – szkolenie i doskonalenie zawodowe osób niepełnosprawnych

Bibliografia

bazy.ngo.pl [22.04.2014]
Fundacja Aktywnej Rehabilitacji [22.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [22.04.2014]