Gimnazjum Publiczne w Barcianach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum Publiczne w Barcianach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowe
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Nowa 1A, 11-410 Barciany


Gimnazjum Publiczne w Barcianach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Witold Bogdanowicz.

Historia

Gimnazjum Publiczne w Barcianach liczy 345 uczniów. Zatrudnia 30 nauczycieli. Gimnazjum należy do Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi, będącego stowarzyszeniem wspierającym gimnazja z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Gimnazjum jest jedynym przedstawicielem z województwa warmińsko-mazurskiego. Opiekunem naukowym jest prof. Krystyna Chałas, wykładowca KUL w Lublinie.

Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

W ramach współpracy z „Barciańską Inicjatywą Oświatową” uczniowie gimnazjum nawiązali kontakt z młodzieżą z Prawdińska (Rosja). W trakcie Dni Ziemi wspólnie sadzili las po stronie rosyjskiej i polskiej. Brali również udział w IV Rajdzie Rowerowym Kętrzyn - Prawdińsk z metą w Prawdińsku, w którym walczyli o puchar konsula Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosława Czubińskiego.

Bibliografia


Gm[18.10.2014]