Gimnazjum Publiczne w Barcianach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum Publiczne w Barcianach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowe
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Nowa 1A, 11-410 Barciany


Gimnazjum Publiczne w Barcianach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Witold Bogdanowicz.

Historia

Gimnazjum Publiczne w Barcianach rozpoczęło działalność w 1999 roku. W szkole uczy się 345 uczniów, pod kierunkiem 30 nauczycieli. Gimnazjum wchodzi w skład Towarzystwa Gimnazjów Poszukujących z Małych Miast i Wsi (tj. 20 tys. mieszkańców) i jest jedynym przedstawicielem z województwa warmińsko-mazurskiego. Opiekunem naukowym Towarzystwa jest profesor Krystyna Chałas, wykładowca KUL w Lublinie.W trzydniowym Forum Samorządów Szkolnych brali udział uczniowie, opiekunowie i dyrektorzy dziewięciu szkół zrzeszonych w TGP.

Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

Liczba uczniów: 280 Liczba oddziałów: 12 Nauczyciele pełnozatrudnieni: 24 Nauczyciele niepełnozatrudnieni: 5 Nauczyciele niepełnozatrudnieni w etatach: 1.89

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

W ramach współpracy z „Barciańską Inicjatywą Oświatową” uczniowie gimnazjum nawiązali kontakt z młodzieżą z Prawdińska (Rosja). W trakcie Dni Ziemi wspólnie sadzili las po stronie rosyjskiej i polskiej. Brali również udział w IV Rajdzie Rowerowym Kętrzyn - Prawdińsk z metą w Prawdińsku, w którym walczyli o puchar konsula Rzeczypospolitej Polskiej, Jarosława Czubińskiego.

Bibliografia


Gm[18.10.2014]