Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 17: Linia 17:
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
 
  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w programie wychowawczym szkoły i w szkolnym programie profilaktyki, a w szczególności:
 
  1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w programie wychowawczym szkoły i w szkolnym programie profilaktyki, a w szczególności:
1.      Wspomagając rozwój ucznia:
+
* Wspomagając rozwój ucznia;
a)        wprowadza w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie,
+
* Wprowadzając ucznia w życie społeczne:
b)        rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia,
+
* Wypełniając funkcję opiekuńczą sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. (Statut Gimnazjum]
c)        wprowadza w dziedzictwo kultury, sztuki regionalnej i narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej.
+
Misja Szkoły polega na tworzeniu szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia i trafnego wyboru kierunków kształcenia (Program Rozwoju
2.      Wprowadzając ucznia w życie społeczne:
+
Gimnazjum Samorządowego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie na lata 2009-2014).
a)        uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego,
+
b)        przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych,
+
c)        rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej,
+
d)        uruchamia odpowiednio do istniejących potrzeb działania profilaktyczne.
+
3.      Wypełniając funkcję opiekuńczą sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. (Statut Gimnazjum]
+
Misja Szkoły
+
1
+
Program Rozwoju
+
Gimnazjum Samorządowego nr 1
+
im.
+
Mikołaja Kopernika
+
w Iławie
+
na lata 2009
+
-
+
2014
+
(Koncepcja Rozwoju Szkoły)
+
MISJA szkoły:
+
Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny
+
rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia
+
i trafnego wyboru kieru
+
nków kształcenia
+
.
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==

Wersja z 14:00, 16 paź 2014

Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. M. Kopernika w Iławie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ...Wymagane...
Podtyp szkoły: ... Opcjonalne ...........
Profil: ... Opcjonalne ...........
Adres: ...Wymagane...
Patron: ...Opcjonalne...


Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. M. Kopernika w Iławie – ...

Historia

27 II 2003 roku Rada Miasta nadała Gimnazjum Samorządowemu nr 1 w Iławie imię Mikołaja Kopernika

Cele i zadania

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w programie wychowawczym szkoły i w szkolnym programie profilaktyki, a w szczególności:
  • Wspomagając rozwój ucznia;
  • Wprowadzając ucznia w życie społeczne:
  • Wypełniając funkcję opiekuńczą sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. (Statut Gimnazjum]

Misja Szkoły polega na tworzeniu szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia i trafnego wyboru kierunków kształcenia (Program Rozwoju Gimnazjum Samorządowego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie na lata 2009-2014).

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

Program Rozwoju Gimnazjum Samorządowego nr 1 (Koncepcja Rozwoju Szkoły). Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia i trafnego wyboru kieru nków kształcenia im. Mikołaja Kopernika w Iławie na lata 2009 - 2014

Absolwenci

...

Ciekawostki

Hymn Szkoły

Niesie Wisła swoje wody, niesie do Bałtyku W Wiśle Toruń się przegląda, miasto Kopernika

Kopernik nasza duma, więc wszyscy czcijmy Go On Słońce w biegu wstrzymał i ziemski ruszył glob

Kopernik nasza chwała i nie zapomni świat Że Polska Go wydała przed pół tysiącem lat


Bibliografia


...