Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. M. Kopernika w Iławie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ...Wymagane...
Podtyp szkoły: ... Opcjonalne ...........
Profil: ... Opcjonalne ...........
Adres: ...Wymagane...
Patron: ...Opcjonalne...


Gimnazjum Samorządowe nr 1 im. M. Kopernika w Iławie – ...

Historia

27 II 2003 roku Rada Miasta nadała Gimnazjum Samorządowemu nr 1 w Iławie imię Mikołaja Kopernika

Cele i zadania

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie, w wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz w programie wychowawczym szkoły i w szkolnym programie profilaktyki, a w szczególności:

1. Wspomagając rozwój ucznia: a) wprowadza w świat nauki poprzez poznanie języka, pojęć, twierdzeń i metod właściwych dla wybranych dyscyplin naukowych na poziomie umożliwiającym dalsze kształcenie, b) rozbudza i rozwija indywidualne zainteresowania ucznia, c) wprowadza w dziedzictwo kultury, sztuki regionalnej i narodowej postrzeganej w perspektywie kultury europejskiej. 2. Wprowadzając ucznia w życie społeczne: a) uczy szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego, b) przygotowuje do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i państwie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, c) rozwija umiejętności społeczne poprzez zdobywanie prawidłowych doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej, d) uruchamia odpowiednio do istniejących potrzeb działania profilaktyczne. 3. Wypełniając funkcję opiekuńczą sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości. (Statut Gimnazjum] Misja Szkoły 1 Program Rozwoju Gimnazjum Samorządowego nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Iławie na lata 2009 - 2014 (Koncepcja Rozwoju Szkoły) MISJA szkoły: Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia i trafnego wyboru kieru nków kształcenia .

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

Program Rozwoju Gimnazjum Samorządowego nr 1 (Koncepcja Rozwoju Szkoły). Tworzenie szkoły bezpiecznej i przyjaznej, która umożliwia wszechstronny rozwój uczniów oraz dobrze przygotowuje ich do dalszego kształcenia i trafnego wyboru kieru nków kształcenia im. Mikołaja Kopernika w Iławie na lata 2009 - 2014

Absolwenci

...

Ciekawostki

Hymn Szkoły

Niesie Wisła swoje wody, niesie do Bałtyku W Wiśle Toruń się przegląda, miasto Kopernika

Kopernik nasza duma, więc wszyscy czcijmy Go On Słońce w biegu wstrzymał i ziemski ruszył glob

Kopernik nasza chwała i nie zapomni świat Że Polska Go wydała przed pół tysiącem lat


Bibliografia


...