Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 12: Linia 12:
  
 
''' Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem gimnazjum jest [[Barbara Szabelska]].<br/>
 
''' Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem gimnazjum jest [[Barbara Szabelska]].<br/>
== Historia ==
+
== O szkole ==
klasy integracyjne
+
Gimnazjum w Iławie jest placówką samorządową, która posiada klasy integracyjne i klasy sportowe o profilach: piłka nożna – chłopcy, piłka siatkowa – dziewczęta i baseball – chłopcy. W klasach integracyjnych zatrudnieni są również nauczyciele wspomagający o specjalistycznych kwalifikacjach. Klasy integracyjne liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Gimnazjum jest dostosowane do uczniów niepełnosprawnych ruchowo. W szkole znajdują się  pracownie przedmiotowe (informatyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, języka polskiego, matematyczne, historyczne) wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne takie jak na przykład: tablice interaktywne, projektory, laptopy itp.W szkole znajdują się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, kompleks Boisk Orlika (bieżnia, skocznia w dal, boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne), 2 sale korekcyjne, czytelnia, wypożyczalnia książek, świetlica szkolna i stołówka, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski.
- klasy sportowe o profilach:
+
W latach 2006-2010 Gimnazjum współpracowało z wieloma szkołami zagranicznymi.
 
+
    piłka nożna – chłopcy
+
    piłka siatkowa – dziewczęta
+
    baseball – chłopcy W naszym gimnazjum funkcjonują klasy integracyjne, w których dodatkowo zatrudnieni są nauczyciele wspomagający o specjalistycznych kwalifikacjach. Liczebność każdego z tych oddziałów: 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Uczniowie bez orzeczeń w klasach integracyjnych muszą mieć dobre wyniki w nauce oraz prezentować właściwe zachowanie. Cała baza naszego gimnazjum (jako jedynego w powiecie iławskim) jest bardzo dobrze dostosowana do uczniów niepełnosprawnych ruchowo.     dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe (informatyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, języka polskiego, matematyczne, historyczne) w nowoczesne środki dydaktyczne, w tym: tablice interaktywne, projektory, laptopy itp.
+
    doskonale wyposażoną pracownię do prowadzenia zajęć z Edukacji dla bezpieczeństwa
+
    bogato wyposażona czytelnia, wypożyczalnia książek, a także czynna każdego dnia pracownia multimedialna i świetlica szkolna
+
    stołówka szkolna oraz szatnia przygotowana do wyposażenia w szafki uczniowskie
+
    aula szkolna
+
    pełnowymiarowa sala gimnastyczna, 2 sale korekcyjne, szatnie, toalety
+
    kompleks Boisk Orlika (bieżnia, skocznia w dal, boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne)
+
    gabinet stomatologiczny i pielęgniarski  
+
 
+
W latach 2006-2010 nasze gimnazjum aktywnie współpracowało z wieloma szkołami zagranicznymi. Oto kalendarium, dokumentujące tę współpracę.
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Wizja i misja==
 
== Wizja i misja==
Wizja - zkołą przyjazną, promującą zdrowy styl życia, w której panuje klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli. Kształtuje ona absolwenta szanującego godność osobową, odpowiedzialnego i świadomego w podejmowaniu przez siebie decyzji w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Szkoła ta rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, uwzględniając ich potrzeby i możliwości. W działaniach na rzecz rozwoju osobowego dziecka szkoła dostrzega w rodzinie autentycznego partnera.  
+
Wizja - "szkoła przyjazną, promującą zdrowy styl życia, w której panuje klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli. Kształtuje ona absolwenta szanującego godność osobową, odpowiedzialnego i świadomego w podejmowaniu przez siebie decyzji w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Szkoła ta rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, uwzględniając ich potrzeby i możliwości. W działaniach na rzecz rozwoju osobowego dziecka szkoła dostrzega w rodzinie autentycznego partnera".  
Misja - odejmowane są działania, które umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji, współdziałania z innymi ludźmi, przestrzegania norm społecznego współżycia, zapoznania się z dziedzictwem kulturowym swojego miasta, regionu, swego kraju, dbania o zdrowie własne i innych ludzi, szanowania środowiska przyrodniczego, funkcjonowania we współczesnym świecie informacji, dostrzegania zmiany w jednoczącej się Europie.
+
Misja - "podejmowane są działania, które umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji, współdziałania z innymi ludźmi, przestrzegania norm społecznego współżycia, zapoznania się z dziedzictwem kulturowym swojego miasta, regionu, swego kraju, dbania o zdrowie własne i innych ludzi, szanowania środowiska przyrodniczego, funkcjonowania we współczesnym świecie informacji, dostrzegania zmiany w jednoczącej się Europie".
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Linia 57: Linia 44:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
W roku szkolnym 2005/2006 w naszym Gimnazjum został wdrożony System Zarządzania Jakością oraz placówka uzyskała certyfikat PN-EN ISO 9001:2001. 13 października 2014 r. w Starostwie Powiatowym w Iławie odbyły się powiatowe eliminacje XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej. Nasza uczennica zakwalifikowała się do etapu wojewódzkiego.
+
W roku szkolnym 2005/2006 w Gimnazjum został wdrożony System Zarządzania Jakością i placówka uzyskała certyfikat PN-EN ISO 9001:2001. Uczniowie szkoły biorą udział w różnych konkursach i osiągają doskonałe rezultaty na przykład: jedna z uczennic zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej.
<br/>
+
== Absolwenci ==
+
...
+
 
<br/>
 
<br/>
 +
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
Szkoła posiada bogata ofertę kół zainteresowań, a także prowadzi różne zajęcia wspomagające i wyrównawcze.
+
Szkoła posiada bogata ofertę kół zainteresowań, a także prowadzi różne zajęcia wspomagające i wyrównawcze. Uczniowie uczestniczą w różnych akcjach i wydarzeniach. Jednym z nich była inicjatywa podjęta przez klasę I b, aby spędzić w szkole z 19 na 20 września 2014 r. całą noc, biorąc udział w podchodach, dyskotece, grach i oglądaniu filmów.
W nocy z 19 na 20 września 2014 r. całą szkołą rządziła klasa I b.
+
 
+
Wspólnie z naszą wychowawczynią, Barbarą Józefowicz, spędziliśmy w szkole niezwykłe chwile. Szaleństwu nie było końca - podchody, dyskoteka, wspólne gry - to wszystko sprawiło, że czas bardzo szybko nam minął. Na stołówce robiliśmy sobie pyszne posiłki, a w świetlicy mogliśmy oglądać filmy. Dzięki podchodom nie ma w szkole już miejsc, które byłyby nam nieznane. Podczas dyskoteki przekonaliśmy się, że niektórzy z nas mają niezwykły talent taneczny. Ciężko było nam porozumieć się w sprawie wyboru filmu, ale w końcu się dogadaliśmy - stanęło na filmie pt. „Ted”. Rano, kiedy się rozchodziliśmy, zerkaliśmy w stronę wychowawczyni z nadzieją, że jeszcze raz nam taka nockę zorganizuje…
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 16:05, 16 paź 2014

Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Wiejska 11, 14-202 Iława
Patron: Polscy Nobliści


Gimnazjum Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Polskich Noblistów w Iławie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest Barbara Szabelska.

O szkole

Gimnazjum w Iławie jest placówką samorządową, która posiada klasy integracyjne i klasy sportowe o profilach: piłka nożna – chłopcy, piłka siatkowa – dziewczęta i baseball – chłopcy. W klasach integracyjnych zatrudnieni są również nauczyciele wspomagający o specjalistycznych kwalifikacjach. Klasy integracyjne liczą od 15-20 uczniów, w tym 3-5 uczniów z orzeczeniami o kształceniu specjalnym. Gimnazjum jest dostosowane do uczniów niepełnosprawnych ruchowo. W szkole znajdują się pracownie przedmiotowe (informatyczne, biologiczne, chemiczne, fizyczne, geograficzne, języka polskiego, matematyczne, historyczne) wyposażone w nowoczesne środki dydaktyczne takie jak na przykład: tablice interaktywne, projektory, laptopy itp.W szkole znajdują się pełnowymiarowa sala gimnastyczna, kompleks Boisk Orlika (bieżnia, skocznia w dal, boisko trawiaste do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne), 2 sale korekcyjne, czytelnia, wypożyczalnia książek, świetlica szkolna i stołówka, gabinet stomatologiczny i pielęgniarski. W latach 2006-2010 Gimnazjum współpracowało z wieloma szkołami zagranicznymi.

Wizja i misja

Wizja - "szkoła przyjazną, promującą zdrowy styl życia, w której panuje klimat sprzyjający twórczej pracy uczniów i nauczycieli. Kształtuje ona absolwenta szanującego godność osobową, odpowiedzialnego i świadomego w podejmowaniu przez siebie decyzji w szybko zmieniającej się rzeczywistości. Szkoła ta rozwija uzdolnienia i zainteresowania wychowanków, uwzględniając ich potrzeby i możliwości. W działaniach na rzecz rozwoju osobowego dziecka szkoła dostrzega w rodzinie autentycznego partnera". Misja - "podejmowane są działania, które umożliwiają uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszej edukacji, współdziałania z innymi ludźmi, przestrzegania norm społecznego współżycia, zapoznania się z dziedzictwem kulturowym swojego miasta, regionu, swego kraju, dbania o zdrowie własne i innych ludzi, szanowania środowiska przyrodniczego, funkcjonowania we współczesnym świecie informacji, dostrzegania zmiany w jednoczącej się Europie".

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Sikorski Andrzej, Tarach Danuta
 • chemia - Ciurkowska Jadwiga, Stępkowska Małgorzata
 • edukacja do bezpieczeństwa - Duda Kazimierz, Tarach Danuta
 • fizyka - Sadowski Mariusz, Tyszkiewicz Ewa, Tyszkiewicz Kazimierz
 • geografia - Kuchta Renata
 • historia - Bryl Piotr, Prasek Elżbieta, Szczepański Seweryn
 • informatyka - Sikorski Andrzej, Waszelewska Anna
 • j. angielski - Aleksandrowicz Halina, Bryl Olga, Kamińska Marta, Nourain Faisal, Roznerska Małgorzata
 • j. polski - Dettlaff Kamila, Fojtowicz Ewa, Rutkowski Rafał, Skotarczak Alina, Wojnowska Edyta, Zaborowska Edyta
 • j. niemiecki - Cieszewska Blandyna, Gdula Grażyna
 • j. rosyjski - Fojtowicz Ewa
 • j. włoski - Wolańska Małgorzata
 • matematyka - Gostkowska-Kołecka Krystyna, Maliszewska Irena, Sadowski Mariusz, Szabelska Barbara, Tyszkiewicz Ewa
 • muzyka - Wiśniewski Wojciech
 • plastyka - Jurkiewicz Krystyna, Klimek Wiesława
 • technika - Duda Kazimierz
 • religia - ks. Głodzik Sławomir, Gołaszewska-Zielińska Jolanta
 • wos. - Bryl Piotr, Drzewiecki Radosław, Prasek Elżbieta, Szczepański Seweryn
 • wych. do życia w rodzinie - Drzewiecki Radosław, Jurkiewicz Krystyna
 • wych. fizyczne - Asztemborski Mateusz, Bitowt Leszek, Bucior Dorota, Drozdowska Bernadeta, Garbino Bogdan, Gawińska Iwona, Karbowski Marek
 • zajęcia artystyczne - Jurkiewicz Krystyna, Wiśniewski Wojciech


Osiągnięcia

W roku szkolnym 2005/2006 w Gimnazjum został wdrożony System Zarządzania Jakością i placówka uzyskała certyfikat PN-EN ISO 9001:2001. Uczniowie szkoły biorą udział w różnych konkursach i osiągają doskonałe rezultaty na przykład: jedna z uczennic zakwalifikowała się do wojewódzkiego etapu XXXIX Wojewódzkiego Konkursu Krasomówczego Młodzieży Szkolnej im. Marii Zientary-Malewskiej.

Ciekawostki

Szkoła posiada bogata ofertę kół zainteresowań, a także prowadzi różne zajęcia wspomagające i wyrównawcze. Uczniowie uczestniczą w różnych akcjach i wydarzeniach. Jednym z nich była inicjatywa podjęta przez klasę I b, aby spędzić w szkole z 19 na 20 września 2014 r. całą noc, biorąc udział w podchodach, dyskotece, grach i oglądaniu filmów.

Bibliografia


...