Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Olsztyńska 9a, 14-310 Miłakowo

Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Miłakowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Miłakowie. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Miłakowie. Dyrektorem Ośrodka jest Wojciech Ziembiński.

Działalność

Gimnazjum Specjalne przeznaczone jest dla absolwentów szkoły podstawowej z orzeczeniem o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim i umiarkowanym.

Gimnazjum kształci w cyklu 3–letnim w:

  • oddziałach klasowych - uczniowie z upośledzeniem w stopniu lekkim
  • oddziałach edukacyjno-terapeutycznych - uczniowie z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym

Program nauczania dostosowany jest do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz edukacyjnych uczniów. Uczniowie objęci są także dodatkowym wsparciem w postaci zajęć rewalidacyjnych, w tym zajęć dydaktyczno-wyrównawczych. W placówce realizowane są programy profilaktyczne i edukacyjne. Wychowankowie korzystają również z nowoczesnej pracowni komputerowej, sali sportowej oraz biblioteki z czytelnią,

Osiągnięcia

Uczniowie Szkoły posiadają m.in. następujące osiągnięcia:

  • wyróżnienie w XIII Międzynarodowym Konkursie "Darujmy Światu Pokój"
  • wyróżnienie w XIV Wojewódzkim Konkursie Matematycznym MATMA’14 w Elblągu.

Bibliografia

SOSW w Miłakowie [17.11.2014]
szkolnictwo.pl [17.11.2014]