Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie

Data założenia: 1999 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum, szkoła specjalna
Adres: Szymanowo 2, 14-300 Morąg

Gimnazjum Specjalne przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Szymanowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Szymanowie. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Szymanowie. Dyrektorem Ośrodka jest Jarosław Witek.

Działalność

Gimnazjum Specjalne przeznaczone jest dla absolwentów szkół podstawowych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Nauka w Gimnazjum trwa nie krócej niż 3 lata i nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 21 lat.

Kształcenie prowadzi się w:

  • oddziałach klasowych - dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim (od 1O do 16 osób)
  • zespołach edukacyjno-terapeutycznych - dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym (od 6 do 8 osób)
  • oddziałach rewalidacyjno-wychowawczych - dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu znacznym (do 4 osób)

Uczniowie w zależności od potrzeb objęci są zajęciami specjalistycznymi, korekcyjno-kompensacyjnymi, logopedycznymi, terapią psychologiczną oraz innymi o charakterze terapeutycznym. Uczestniczą także w zajęciach pozalekcyjnych w formie kół zainteresowań i organizacji młodzieżowych.

Bibliografia

SOSW Szymanowo [17.11.2014]
szkolnictwo.pl [17.11.2014]