Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Olsztynku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum SPSK im. Św. Jana Pawła II w Olsztynku

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 2014
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: niepubliczne gimnazjum
Adres: Olsztynek, ul. Klikowicza 4
Patron: św. Jan Paweł II


Gimnazjum SPSK im. Św. Jana Pawła II w Olsztynku – Niepubliczna placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Izabela Nawacka.

Historia

W 2014 roku zostało powołane do życia Niepubliczne Gimnazjum w Olsztynku. Jego siedzibą jest budynek Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynku. Organem założycielskim jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich z Częstochowy, które założono 11 listopada 1990 r. (wpisane do rejestru stowarzyszeń 17.12.1990 r., nr KRS 0000044175) jako odpowiedź na wezwanie Ojca św. Jana Pawła II „ku nowej Ewangelizacji”. Funkcję dyrektora Gimnazjum powierzył Zarząd Stowarzyszenia mgr Izabeli Nawackiej. Uroczystości nadania imienia św. Jana Pawła II Gimnazjum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Olsztynku rozpoczęły się Mszą św. w kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa. Patronem Gimnazjum SPSK został św. Jan Paweł II.


Cele i zadania

„Kształcimy, aby wychowywać”
"SZKOŁA PROPONUJE UCZNIOM:
Proces edukacyjno-wychowawczy, który:

 • prowadzi do rozwoju w wymiarze fizycznym, psychicznym, intelektualnym i duchowym,
 • różnicuje wymagania uwzględniając uzdolnienia i zainteresowania uczniów,
 • wspiera ucznia w procesie zdobywania wiedzy, poprzez zapewnienie konsultacji indywidualnych z każdego przedmiotu".

"KATOLICKI CHARAKTER SZKOŁY ZAPEWNIA UCZNIOM:

 • wsparcie w integralnym rozwoju własnej osobowości,
 • uszanowanie jego oryginalności i niepowtarzalności jako osoby,
 • dostrzeganie jego potrzeb,
 • bezpieczne, przeniknięte duchem miłości i wolności środowisko szkolne,
 • wychowanie patriotyczne, które cechuje szacunek dla innych kultur i narodów,
 • odkrywanie obecności Boga i Jego działania w otaczającym świecie".


Ciekawostki

 • Społeczność szkolna pielgrzymuje do Maryi - 13 września 2014 r. o 8.00 ruszyła z kościoła pw.Św. Wawrzyńca w Gryźlinach pielgrzymka do Gietrzwałdu.
 • Szkoła zorganizowała po raz pierwszy "Bieg Papieski (27 września 2014 r.ze Stawigudy do Rybak„10–TKA DLA JANA PAWŁA II”. Celem akcji jest popularyzacja biegania oraz uczczenie kanonizacji Ojca Świętego.


Bibliografia


Gm[18.10.2014]