Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowa
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Działynskich 14, 13-300 Nowe Miasto Lubawskie
Patron: Filomaci Nowomiejscy


Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Bożena Rutkowska-Marciniak

Historia

W budynku głównym, którym aktualnie dysponuje Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim mieściły się następujące placówki:

 • 1898-1920 "Volksschule zu Neumark"
 • 1920-1939 Siedmioklasowa Szkoła Powszechna oraz 3-letnia Publiczna Szkoła Dokształcająca Zawodowa
 • 1939-1945 Volksschule
 • 1945-1964 Szkoła Podstawowa
 • 1964-1999 Szkoła Podstawowa nr 1
 • 1999-2001 Zespół Gimnazjum i Szkoły Podstawowej, a od 2001 roku Gimnazjum.

W roku 1998 społeczność szkolna obchodziła stulecie szkoły. z tej okazji wkopano głaz ze słowami Galla anonima "By czas nie zaćmił i niepamięć". W 2013 roku Gimnazjum otrzymało imię Filomatów Nowomiejskich.

Cele i zadania

"Głównym celem Gimnazjum jest: 1) prowadzenie kształcenia i wychowania służącego rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu na wartości kultur Europy i świata, 2) zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 3) dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia, 4) przygotowanie uczniów do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich, w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności, 5) realizacja prawa do nauki obywateli zagwarantowana w art. 70 Konstytucji RP, na zasadach określonych w Statucie i stosownie do formy organizacyjnej Gimnazjum oraz prawa młodzieży do wychowania i opieki odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju".(Statut Szkoły, 2014)


Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr Justyna Józefowicz, mgr inż. Liliana Lisakowska
 • chemia - mgr Teresa Bagińska, mgr Justyna Józefowicz
 • fizyka - mgr Anetta Gosik-Suchocka, mgr inż. Justyna Suwińska, mgr Lidia Wiśniewska
 • geografia - mgr inż. Liliana Lisakowska, mgr Zyta Wardowska
 • historia - mgr Bożena Rutkowska-Marciniak, mgr Joanna Barańska, mgr Magdalena Kortes, mgr Grzegorz Nowiński
 • informatyka - mgr Aldona Myślińska, mgr Maria Wilemska
 • j. angielski - mgr Tomasz Kawiecki, mgr Iwona Markuszewska, mgr Barbara Milewska
 • j. polski - mgr Żaneta Cherkowska, mgr Teresa Łukwińska, mgr Aleksandra Mossakowska, mgr Dorota Zawadzka, mgr Renata Żurańska
 • j. niemiecki - mgr Grzegorz Nowiński, mgr Maja Orzechowska, mgr Grażyna Zakrzewska
 • matematyka - mgr Hanna Graczyk, mgr Katarzyna Dąbkowska, mgr Anetta Gosik-Suchocka, mgr Lidia Wiśniewska
 • muzyka - mgr Marek Piątkowski
 • oligofrenopedagogika - mgr Teresa Kasprowicz, mgr Elżbieta Mazerewicz
 • plastyka - mgr Maria Wilemska
 • religia -ks. dr Mirosław Gierko, mgr Iwona Markuszewska, ks. mgr Michał Rogoziński
 • technika - mgr Aldona Myślińska
 • wych. do zycia w rodzinie - mgr Renata Oelberg
 • wiedza o społeczeństwie - mgr Joanna Barańska
 • wych. fizyczne - mgr Agnieszka Bochenek, mgr Maciej Bochenek, mgr Piotr Gorzka, mgr Justyna Neumann, mgr Sebastian Prokop, mgr Anna Sapała - Ponieważ


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim osiągają wysokie wyniki edukacyjne, artystyczne i sportowe.

Absolwenci

...

Ciekawostki

Hymn Szkoły

1. Filomatów imię dumne Nosi gimnazjum nad Drwęcą. Miłość, wiara oraz męstwo Cnoty te spotkasz tu często.

Ref. Sztandar nieś, imię sław Filomatów w każdy czas. Sztandar nieś, imię sław Filomatów w każdy czas.

2. Nasza szkoła naszą szansą Uczy nas życia i świata. Tutaj wiedzę zdobywamy, Tu spędzamy młode lata.

Ref. Sztandar nieś...

3. Za przykładem Filomatów Wzorem dla Was być pragniemy. Dumne imię naszej szkoły Podtrzymywać wciąż będziemy.

Ref. Sztandar nieś...

(na melodię "Witaj Majowa Jutrzenko")Bibliografia


Gm[18.10.2014]