Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Ełckiej: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 14: Linia 14:
 
== Historia ==
 
== Historia ==
 
Publiczne Gimnazjum w [[Nowa Wieś Ełcka|Nowej Wsi Ełckiej]] utworzono w 1999 roku w skromnym budynku. Rozbudowa szkoły miała miejsce w latach 2007/2008. Dzisiaj szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, nowoczesną i pełnowymiarową salą gimnastyczną, biblioteką, świetlicą szkolną.
 
Publiczne Gimnazjum w [[Nowa Wieś Ełcka|Nowej Wsi Ełckiej]] utworzono w 1999 roku w skromnym budynku. Rozbudowa szkoły miała miejsce w latach 2007/2008. Dzisiaj szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, nowoczesną i pełnowymiarową salą gimnastyczną, biblioteką, świetlicą szkolną.
18 czerwca 2010 r. Gimnazjum otrzymało im. Jana Bytnara ps. "Rudy". w uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, oświatowych, społeczność szkolna.
+
18 czerwca 2010 r. Gimnazjum otrzymało im. Jana Bytnara ps. "Rudy". W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, oświatowych, społeczność szkolna.
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele==
 
== Cele==
"Zapewnienie uczniom właściwych i bezpiecznych warunków do nauki w przyjaznej atmosferze umożliwienie najwyższej jakości edukacji, rozwijanie zainteresowań poprzez udział w różnych formach zajęć pozalekcyjnych, troska o wszechstronny rozwój każdego ucznia, wspieranie w podejmowaniu decyzji dotyczącej dalszej edukacji, przezwyciężanie postaw patologicznych przez odkrywanie dobra i rozwijanie go w uczucia, ochrona uczniów przed zagrożeniami, pomoc w rozwijaniu zdolności do samokontroli, samoobserwacji, zdobywanie wiedzy na poziomie umożliwiającym kontynuacji nauki w szkole ponadgimnazjalnej, kształtowanie poczucia odpowiedzialności i miłości ojczyzny, umożliwianie rozwijania zainteresowań uczniów, umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym, zapewnia uczniom warunki umożliwiające podtrzymywanie i rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej, udziela uczniom i rodzicom porad psychologiczno - pedagogicznych"
+
W Gimnazjum realizowane są następujące cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki w zakresie: dydaktyki. wychowania, profilaktyki i opieki (Statut Gimnazjum, 2012)
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
 +
* biologia - mgr Bożena Składanek
 +
* chemia - mgr Bożena Składanek
 +
* fizyka - mgr inż Krystyna Milewska
 +
* informatyka
 +
* j. angielski -mgr Mariola Głowicka, mgr Paweł Głowicki
 +
* j. polski  - mgr Beata Sobolewska
 +
* j. niemiecki
 +
* matematyka - mgr Anna Choroś, mgr Łukasz Choroś, mgr Anna Gniedziejko
 +
 +
 +
 +
 +
 
mgr Jacek Szumski - w-ce dyrektor, wychowanie fizyczne, muzyka, zajęcia artystyczne;
 
mgr Jacek Szumski - w-ce dyrektor, wychowanie fizyczne, muzyka, zajęcia artystyczne;
  
 
mgr Ewa Auron - Kędzierska ( zaj. tech. , wych. świetlicy, informatyka),
 
mgr Ewa Auron - Kędzierska ( zaj. tech. , wych. świetlicy, informatyka),
mgr Łukasz Choroś ( matematyka),
+
 
mgr Anna Choroś (matematyka)
+
 
mgr Tomasz Frylich (edb),
+
 
mgr Paweł Głowicki (j. angielski),
+
 
mgr Mariola Głowicka (j.angielski, biblioteka),
+
mgr Anna Gniedziejko (matematyka),
+
 
mgr Ewa Grajewska (wych. fizyczne),
 
mgr Ewa Grajewska (wych. fizyczne),
 
mgr Jacek Jembrzycki (j. niemiecki),
 
mgr Jacek Jembrzycki (j. niemiecki),
Linia 35: Linia 46:
 
mgr Irena Mazurek (wiedza o społeczeństwie),
 
mgr Irena Mazurek (wiedza o społeczeństwie),
 
mgr Stanisław Sawicki (geografia),
 
mgr Stanisław Sawicki (geografia),
mgr Bożena Składanek (biologia i chemia),
+
 
mgr Beata Sobolewska (j. polski),
+
 
mgr Kamil Suchocki (wych. fizyczne),
 
mgr Kamil Suchocki (wych. fizyczne),
 
mgr Rafał Wilczewski (historia),
 
mgr Rafał Wilczewski (historia),

Wersja z 12:14, 16 paź 2014

Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Ełckiej

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Adres: ul. Lipowa 5, 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka
Patron: Jan Bytnara ps. "Rudy"


Gimnazjum im. Jana Bytnara ps. "Rudy" w Nowej Wsi Ełckiej – Placówka oświatowa w województwie warminńko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest mgr inż. Krystyna Milewska.


Historia

Publiczne Gimnazjum w Nowej Wsi Ełckiej utworzono w 1999 roku w skromnym budynku. Rozbudowa szkoły miała miejsce w latach 2007/2008. Dzisiaj szkoła dysponuje salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, nowoczesną i pełnowymiarową salą gimnastyczną, biblioteką, świetlicą szkolną. 18 czerwca 2010 r. Gimnazjum otrzymało im. Jana Bytnara ps. "Rudy". W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, oświatowych, społeczność szkolna.

Cele

W Gimnazjum realizowane są następujące cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające Program Wychowawczy i Szkolny Program Profilaktyki w zakresie: dydaktyki. wychowania, profilaktyki i opieki (Statut Gimnazjum, 2012)

Kadra pedagogiczna

  • biologia - mgr Bożena Składanek
  • chemia - mgr Bożena Składanek
  • fizyka - mgr inż Krystyna Milewska
  • informatyka
  • j. angielski -mgr Mariola Głowicka, mgr Paweł Głowicki
  • j. polski - mgr Beata Sobolewska
  • j. niemiecki
  • matematyka - mgr Anna Choroś, mgr Łukasz Choroś, mgr Anna Gniedziejkomgr Jacek Szumski - w-ce dyrektor, wychowanie fizyczne, muzyka, zajęcia artystyczne;

mgr Ewa Auron - Kędzierska ( zaj. tech. , wych. świetlicy, informatyka),mgr Ewa Grajewska (wych. fizyczne), mgr Jacek Jembrzycki (j. niemiecki), mgr Maciej Karpuk (religia), mgr Mariola Marcińczyk ( j. polski), mgr Irena Mazurek (wiedza o społeczeństwie), mgr Stanisław Sawicki (geografia),

mgr Kamil Suchocki (wych. fizyczne), mgr Rafał Wilczewski (historia), mgr Elżbieta Żukowska - Gasparewicz (pedagog).

Osiągnięcia

...

Ciekawostki

gimnazjaliści, którzy realizują nową podstawę programową, są zobowiązani do przygotowania, a następnie do zaprezentowania projektu edukacyjnego. Projekt edukacyjny będzie realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela, a jego temat może dotyczyć wybranych treści przedmiotowych lub wykraczać poza wymagania zawarte w podstawie programowej. Udział ucznia w realizacji zespołowego projektu edukacyjnego będzie brany pod uwagę przy ustalaniu oceny zachowania ucznia, zaś temat projektu zostanie wpisany na świadectwie ukończenia gimnazjum.


Bibliografia


Gm[16.10.2014]