Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Milejewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Milejewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia:
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 4 82-316 Milejewo
Patron: Jan Nowak-Jeziorański


Hasło_do_definicji – Gimnazjum im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Milejewie. Placówka oświatowa w województwie [warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem placówki jest mgr Irena Gracoń.

Historia

Nasze gimnazjum, chociaż nie ma sali gimnastycznej, to jednak kształci wielu sportowców.Okazji do uprawiania sportu jest przecież wiele.


Cele i zadania/O szkole

W roku szkolnym 2013/2014 w Gimnazjum im. Jana Nowaka- Jeziorańskiego uczy się 141 uczniów, którzy pochodzą przede wszystkim z terenów gminy Milejewo, ale również z gmin ościennych- Tolkmicko, Pasłęk i Elbląg.Uśmiech Liczebność klas mieści się w przedziale 21- 26 uczniów. Zajęcia lekcyjne odbywają się w godzinach 7.25- 15.30. Wszyscy uczniowie uczą się języka angielskiego i języka niemieckiego. Szkoła posiada w pełni wyposażone gabinety lekcyjne, 2 pracownie komputerowe, bibliotekę i czytelnię wyposażoną w komputery. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Milejewie oraz na boisku szkolnym. Szkoła zapewnia wszystkim uczniom zamiejscowym, oczekującym na odwozy opiekę w świetlicy szkolnej. Każdy uczeń ma możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań. Uczniowie posiadający opinię i orzeczenie Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej mogą uczestniczyć w różnego typu zajęciach dydaktyczno- wyrównawczych, zajęciach rewalidacyjnych, rozwijających zdolności, terapii pedagogicznej. Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczą w realizacji projektu finansowanego przez EFS Doradztwo edukacyjno- zawodowe uczniów gimnazjum w Milejewie.

Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr Machnij Mariola
 • chemia - mgr Machnij Mariola
 • edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Drobot Sławomir
 • fizyka - mgr Nowodworska Barbara
 • geografia - mgr Witkowska Krystyna
 • historia - mgr Podgórska Danuta
 • informatyka - mgr Gracoń Irena
 • j. angielski -mgr Kanafa Dagmara
 • j. polski - mgr Ostrowska Barbara, mgr Piotrowska Jolanta, mgr Rolska Dorota
 • j. niemiecki - mgr Kucharska Lidia
 • matematyka - mgr Siekierka Gabriela, mgr Nowodworska Barbara
 • muzyka - mgr Rolska Dorota
 • plastyka - mgr Rolska Dorota
 • religia - mgr Urbańska Joanna
 • wiedza o społeczeństwie - mgr Podgórska Danuta
 • wych. do życia w rodzinie -mgr Machnij Mariola
 • wych. fizyczne - mgr Muraszko Andrzej


Osiągnięcia

Uczniowie klas drugich Gimnazjum realizują projekty edukacyjne, które są uregulowane przez Regulamin realizowania projektów edukacyjnych. "Udział ucznia w projekcie edukacyjnym ma wpływ na jego ocenę zachowania. Szczegółowe kryteria oceny zachowania, uwzględniające udział ucznia

w projekcie edukacyjnym, zapisane są w wewnątrzszkolnych

zasadach oceniania w statucie szkoły". (Regulamin realizowania projektów edukacyjnych)


Absolwenci

...

Ciekawostki

Od lipca 2013r. nasze gimnazjum przystąpiło do realizacji dwuletniego projektu DORADZTWO EDUKACYJNO-ZAWODOWE UCZNIÓW GIMNAZJUM W MILEJEWIE, realizowanego w ramach Priorytetu IX.Rozwółj wykształcenia i kompetencji w regionach, finansowanego przez środki z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparciem zostaną objęci wszyscy gimnazjaliści.

Bibliografia


...