Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilkowie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Wilków 66A, 24-313 Wilków
Patron: Jan Paweł II


Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilkowie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. 1 września 2006 roku Gimnazjum im. Jana Pawła II w Wilkowie i Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika wraz z oddziałem przedszkolnym w Wilkowie utworzyły Zespół Szkół w Wilkowie. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Lech Łyjak.


Cele i zadania


"§ 8. 1. Szkoły wchodzące w skład Zespołu realizują cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, przepisach wydanych na jej podstawie, Karcie Nauczyciela oraz niniejszym Statucie, a w szczególności:
1) umożliwiają wszechstronny rozwój ucznia,
2) umożliwiają poznanie świata oraz wprowadzają w świat wiedzy naukowej,
3) rozbudzają ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji,
4) wdrażają do samodzielności,
5) przygotowują do aktywnego udziału w życiu społecznym,
6) przygotowują do życia w rodzinie,
7) przygotowują do współdziałania w Zespole i pracy w grupie, budowania więzi międzyludzkich, podejmowania indywidualnych i grupowych decyzji, skutecznego działania na gruncie zachowania obowiązujących norm,
8) kształtują podstawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów,
9) przygotowują uczniów do wejścia na rynek pracy,
10) sprawują opiekę nad uczniami stosownie do ich potrzeb oraz możliwości,
11) umożliwiają uczniom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia,
12) inicjują udział uzdolnionej młodzieży w konkursach przedmiotowych na terenie gminy i województwa."(Statut Zespołu Szkół w Wilkowie).
Kadra pedagogiczna

 • biologia - mgr Anna Bandzarewicz, mgr Edyta Filipek - Więcław
 • chemia - mgr Anna Bandzarewicz
 • edukacja dla bezpieczeństwa - mgr Monika Mędrek
 • fizyka - mgr Bożena Daczka
 • geografia - mgr Anna Rosły
 • historia - mgr Rena Wicha
 • informatyka - mgr Bożena Daczka
 • j. angielski - lic. Marta Kramek, lic. Łukasz Rządkowski
 • j. polski - mgr Joanna Rządkowska, mgr Anna Madej
 • j. niemiecki - lic. Małgorzata Orzeł, Tomasz Jakubowski
 • matematyka - mgr Agata Wójcik, dr Iwona Stępień - Moskalik, mgr Lech Łyjak
 • plastyka - mgr Marta Lorek
 • religia - mgr Małgorzata Daczka, ks. dr Marcin Szwiec
 • technika - mgr Marta Lorek
 • wos - mgr Agnieszka Bojarska - Kozak
 • wychowanie do życia w rodzinie - mgr Agnieszka Bojarska - Kozak
 • wych. fizyczne - mgr Łukasz Gorgol, mgr Marek Siedliski
 • zajęcia artystyczne- mgr Ewa Czapla, mgr Marta Lorek


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum osiągają znaczące wyniki w dydaktyce, działalności artystycznej i sportowej.

Ciekawostki

Uczniowie Gimnazjum aktywie uczestniczą w zajęciach poza lekcyjnych, między innymi redagują szkolną gazetkę MIG, działają w Klubie Akwarystycznym "Neonek", w Klubie Młodego Odkrywcy i prowadzą Gimnogródek.

Bibliografia


Gm[30.10.2014]