Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 10: Linia 10:
 
}}
 
}}
  
''' Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest...<br/>
+
''' Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Maria Chludzińska]].<br/>
 
== Historia ==
 
== Historia ==
 
Gimnazjum  powołano do życia w 1999 roku, a jego siedzibą stał się nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie. W tym miejscu funkcjonowała kiedyś Miejska Szkoła Główna (od 1924), której budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej.  20 kwietnia 2000 roku Gimnazjum otrzymało imię Jerzego Andrzeja Helwinga, i rokrocznie tego dnia gimnazjum obchodzi swoje święto.
 
Gimnazjum  powołano do życia w 1999 roku, a jego siedzibą stał się nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie. W tym miejscu funkcjonowała kiedyś Miejska Szkoła Główna (od 1924), której budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej.  20 kwietnia 2000 roku Gimnazjum otrzymało imię Jerzego Andrzeja Helwinga, i rokrocznie tego dnia gimnazjum obchodzi swoje święto.
Linia 49: Linia 49:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
...
+
* j. polski -  Grażyna Poddubik, Jolanta Subocz, Dorota Paszkiewicz, Beata Karwowska, Anna Oleszkiewicz, Maria Chludzińska, Dariusz Polonis
 +
* doradztwo zawodowe - Jolanta Górska
 +
* matematyka - Bożena Cudowska, Grażyna Pieciun, Alina Kaczmarczyk, Sławomir Dobrowolski
 +
* j. angielski - Grażyna Cieślik, Dorota Jurkiewicz, Iwona Stecyk, Larysa Stefinina, Rafał Chochowski, Anna Brzozowska
 +
* j. rosyjski - Larysa Stefinina
 +
* j. niemiecki - Beata Jankowiak, Anna Janicka
 +
 
 +
NAUCZYCIELE HISTORII I WOS-u:
 +
- Jarosław Paszkiewicz
 +
- Krzysztof Marcinkiewicz
 +
- Joanna Dyczewska
 +
- Sławomir Dobrowolski
 +
 
 +
NAUCZYCIELE RELIGII:
 +
- ksiądz Przemysław Jermak
 +
- siostra Ernesta Sałamaszek
 +
- Barbara Pietnoczka
 +
- ksiądz Rafał Chwałkowski
 +
 
 +
NAUCZYCIELE PLASTYKI:
 +
- Monika Ekiert- Jezusek
 +
 
 +
NAUCZYCIELE MUZYKI:
 +
- Marlena Kukier
 +
 
 +
NAUCZYCIELE GEOGRAFII:
 +
- Mirosława Gadowska-Bogus
 +
- Katarzyna Szumska
 +
 
 +
NAUCZYCIELE INFORMATYKI:
 +
- Bożena Godlewska
 +
- Mirosława Gadowska- Bogus
 +
 
 +
NAUCZYCIELE TECHNIKI:
 +
- Bożena Godlewska
 +
 
 +
NAUCZYCIELE FIZYKI:
 +
- Andrzej Zubkowicz
 +
- Małgorzata Ambrosiewicz
 +
 
 +
NAUCZYCIELE CHEMII:
 +
- Wioletta Balewicz
 +
- Agnieszka Linkiel
 +
 
 +
NAUCZYCIELE BIOLOGII:
 +
- Ewa Szarmacher
 +
- Agnieszka Linkiel
 +
 
 +
NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO:
 +
- Marlena Kukier
 +
- Urszula Jańczuk
 +
- Agnieszka Linkiel
 +
- Robert Jarosz
 +
- Andrzej Gordziewicz
 +
- Radosław Rudeczko
 +
- Krystian Paluch
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==

Wersja z 17:28, 18 paź 2014

Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo
Patron: Jerzy Helwing


Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Maria Chludzińska.

Historia

Gimnazjum powołano do życia w 1999 roku, a jego siedzibą stał się nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie. W tym miejscu funkcjonowała kiedyś Miejska Szkoła Główna (od 1924), której budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej. 20 kwietnia 2000 roku Gimnazjum otrzymało imię Jerzego Andrzeja Helwinga, i rokrocznie tego dnia gimnazjum obchodzi swoje święto.Cele i zadania

2. Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności: 1). umożliwia gimnazjalistom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

   świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:

a) realizację odpowiednich programów nauczania z poszczególnych przedmiotów obowiązkowych, b) wyrabianie umiejętności rozumnego wykorzystania uzyskanej wiedzy w życiu codziennym i celowego spożytkowania zainteresowań i uzdolnień w kierowaniu własnym rozwojem. 2). umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego

    kierunku kształcenia.

3). kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku gimnazjalistów poprzez: a) ścisłą współpracę z rodzicami, b) realizację celów wychowawczych w procesach lekcyjnych i pozalekcyjnych, c) kształtowanie postaw społecznie oczekiwanych, d) przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 4). sprawuje opiekę nad gimnazjalistami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum, 5). umożliwia gimnazjalistom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny, 6). kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec ojczyzny, narodu i rodziny poprzez: a) włącznie młodzieży w organizację imprez i uroczystości okolicznościowych, b) wyrabianie szacunku do symboli narodowych ( flaga, godło, hymn), 7). kształtuje szacunek i dumę polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez: a) ścisły kontakt z placówkami kultury ( kino, teatr, muzea, filharmonia), b) obchody świąt i rocznic, 8). udziela gimnazjalistom pomocy pedagogiczno-psychologicznej poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, która polega na: a) kierowaniu uczniów, u których zaobserwowano trudności w nauce oraz zaburzenia w zachowaniu, na badania specjalistyczne, b) korzystaniu z pomocy pracowników psychologiczno – pedagogicznych w zakresie organizacji szkoleń nauczycieli i rodziców, prowadzenia z uczniami zajęć o tematyce wychowawczej i związanej z doradztwem zawodowym, 9). organizuje opiekę nad gimnazjalistami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum, 10). umożliwia rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów, realizowanie indywidualnych programów nauczania, 11). umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej ( zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwolnienie z zajęć w czasie świąt lub rekolekcji.

    12). umożliwia uczniom należącym do mniejszości naro¬dowych podtrzymywanie i rozwija-nie poczucia tożsamości narodowej przez prowadzenie:

a) nauki języka mniejszości narodowej, b) nauki własnej historii i kultury. (Statut Szkoły 2013)


Kadra pedagogiczna

 • j. polski - Grażyna Poddubik, Jolanta Subocz, Dorota Paszkiewicz, Beata Karwowska, Anna Oleszkiewicz, Maria Chludzińska, Dariusz Polonis
 • doradztwo zawodowe - Jolanta Górska
 • matematyka - Bożena Cudowska, Grażyna Pieciun, Alina Kaczmarczyk, Sławomir Dobrowolski
 • j. angielski - Grażyna Cieślik, Dorota Jurkiewicz, Iwona Stecyk, Larysa Stefinina, Rafał Chochowski, Anna Brzozowska
 • j. rosyjski - Larysa Stefinina
 • j. niemiecki - Beata Jankowiak, Anna Janicka

NAUCZYCIELE HISTORII I WOS-u: - Jarosław Paszkiewicz - Krzysztof Marcinkiewicz - Joanna Dyczewska - Sławomir Dobrowolski

NAUCZYCIELE RELIGII: - ksiądz Przemysław Jermak - siostra Ernesta Sałamaszek - Barbara Pietnoczka - ksiądz Rafał Chwałkowski

NAUCZYCIELE PLASTYKI: - Monika Ekiert- Jezusek

NAUCZYCIELE MUZYKI: - Marlena Kukier

NAUCZYCIELE GEOGRAFII: - Mirosława Gadowska-Bogus - Katarzyna Szumska

NAUCZYCIELE INFORMATYKI: - Bożena Godlewska - Mirosława Gadowska- Bogus

NAUCZYCIELE TECHNIKI: - Bożena Godlewska

NAUCZYCIELE FIZYKI: - Andrzej Zubkowicz - Małgorzata Ambrosiewicz

NAUCZYCIELE CHEMII: - Wioletta Balewicz - Agnieszka Linkiel

NAUCZYCIELE BIOLOGII: - Ewa Szarmacher - Agnieszka Linkiel

NAUCZYCIELE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO: - Marlena Kukier - Urszula Jańczuk - Agnieszka Linkiel - Robert Jarosz - Andrzej Gordziewicz - Radosław Rudeczko - Krystian Paluch

Osiągnięcia

laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2013/2014: Aleksandra Hubacz- biologia (nauczyciel: Agnieszka Linkiel) Aleksandra Hubacz- chemia (nauczyciel: Wioletta Balewicz) Aleksandra Hubacz- fizyka (nauczyciel: Małgorzata Ambrosiewicz) Julia Stoma- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz) Wiktor Gubin- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz) Jan Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Marcin Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Karol Łapiński- historia (nauczyciel: Sławomir Dobrowolski) Jan Stanecki- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Marcin Stanecki- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Michał Ilasz- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Emil Grochala- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska) Mateusz Rodziewicz- wos (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz) Hanna Raczkowska- język polski (nauczyciel: Dariusz Polonis) Mateusz Pikor- geografia (nauczyciel: Mirosława Gadowska- Bogus)


Absolwenci

...

Ciekawostki

W ciągu pierwszego roku zostało wymyślone logo szkoły, które możecie zobaczyć po lewej stronie, obok adresu gimnazjum. Stworzył je pan Jerzy Zinkiewicz. Projekt wybrany przez nauczycieli, był jednym z kilku zaproponowanych przez naszego "grafika".

Pan Zinkiewicz jest też twórcą hymnu szkoły. Tekst napisał do utworu "Oda do radości" Ludwika van Bethovena.A brzmi on (tekst) następująco:

Jaką przyszłość los nam niesie Wielką niewiadomą jest. Uczmy się więc, chłońmy wiedzę, Przejdźmy gimnazjalny chrzest.

Przypiąć skrzydła, dać korzenie Szczytną misją szkoły mej. Światły umysł, silną wolę, Dać nam dobry Panie chciej.

Wielcy ludzie też byli w szkole, Więc opłacił im się trud. Siądźmy w ławce, weźmy książkę, Zbliżmy się do świata wrót.

Bibliografia


...