Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 17: Linia 17:
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
 
"Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
 
"Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:
1).  umożliwia gimnazjalistom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
+
* umożliwia gimnazjalistom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
2).  umożliwia  absolwentom  gimnazjum  dokonania  świadomego  wyboru  dalszego kierunku kształcenia.
+
* umożliwia  absolwentom  gimnazjum  dokonania  świadomego  wyboru  dalszego kierunku kształcenia.
3). kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku gimnazjalistów poprzez:
+
* kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku gimnazjalistów poprzez:
4). sprawuje opiekę nad gimnazjalistami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,
+
* sprawuje opiekę nad gimnazjalistami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,
5). umożliwia gimnazjalistom wszechstronny rozwój intelektualny i  fizyczny,
+
* umożliwia gimnazjalistom wszechstronny rozwój intelektualny i  fizyczny,
6). kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec ojczyzny, narodu i rodziny poprzez:
+
* kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec ojczyzny, narodu i rodziny poprzez:
7). kształtuje szacunek i dumę polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
+
* kształtuje szacunek i dumę polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
8). udziela gimnazjalistom pomocy pedagogiczno-psychologicznej poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  
+
* udziela gimnazjalistom pomocy pedagogiczno-psychologicznej poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,  
9). organizuje opiekę nad gimnazjalistami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum,
+
* organizuje opiekę nad gimnazjalistami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum,
10). umożliwia rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów, realizowanie indywidualnych programów nauczania,
+
* umożliwia rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów, realizowanie indywidualnych programów nauczania,
11). umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej ( zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń),  zwolnienie z zajęć w czasie świąt lub rekolekcji.
+
* umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej ( zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń),  zwolnienie z zajęć w czasie świąt lub rekolekcji.
12). umożliwia uczniom należącym do mniejszości naro¬dowych podtrzymywanie i  rozwijanie poczucia tożsamości narodowej" (Statut Szkoły, 2013)
+
* umożliwia uczniom należącym do mniejszości naro¬dowych podtrzymywanie i  rozwijanie poczucia tożsamości narodowej" (Statut Szkoły, 2013)
  
 
<br/>
 
<br/>

Wersja z 17:43, 18 paź 2014

Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Pionierów 6, 11-600 Węgorzewo
Patron: Jerzy Helwing


Gimnazjum im. Jerzego Andrzeja Helwinga w Węgorzewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Maria Chludzińska.

Historia

Gimnazjum powołano do życia w 1999 roku, a jego siedzibą stał się nowy budynek Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Węgorzewie. W tym miejscu funkcjonowała kiedyś Miejska Szkoła Główna (od 1924), której budynek został zniszczony w czasie II wojny światowej. 20 kwietnia 2000 roku Gimnazjum otrzymało imię Jerzego Andrzeja Helwinga, i rokrocznie tego dnia gimnazjum obchodzi swoje święto.


Cele i zadania

"Gimnazjum realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa, a w szczególności:

 • umożliwia gimnazjalistom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum poprzez:
 • umożliwia absolwentom gimnazjum dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku gimnazjalistów poprzez:
 • sprawuje opiekę nad gimnazjalistami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum,
 • umożliwia gimnazjalistom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny,
 • kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości wobec ojczyzny, narodu i rodziny poprzez:
 • kształtuje szacunek i dumę polskiego dziedzictwa kulturowego poprzez:
 • udziela gimnazjalistom pomocy pedagogiczno-psychologicznej poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną,
 • organizuje opiekę nad gimnazjalistami niepełnosprawnymi uczęszczającymi do gimnazjum,
 • umożliwia rozwijanie zainteresowań gimnazjalistów, realizowanie indywidualnych programów nauczania,
 • umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej ( zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwolnienie z zajęć w czasie świąt lub rekolekcji.
 • umożliwia uczniom należącym do mniejszości naro¬dowych podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości narodowej" (Statut Szkoły, 2013)


Kadra pedagogiczna

 • j. polski - Grażyna Poddubik, Jolanta Subocz, Dorota Paszkiewicz, Beata Karwowska, Anna Oleszkiewicz, Maria Chludzińska, Dariusz Polonis
 • doradztwo zawodowe - Jolanta Górska
 • matematyka - Bożena Cudowska, Grażyna Pieciun, Alina Kaczmarczyk, Sławomir Dobrowolski
 • j. angielski - Grażyna Cieślik, Dorota Jurkiewicz, Iwona Stecyk, Larysa Stefinina, Rafał Chochowski, Anna Brzozowska
 • j. rosyjski - Larysa Stefinina
 • j. niemiecki - Beata Jankowiak, Anna Janicka
 • historia i wos. - Jarosław Paszkiewicz, Krzysztof Marcinkiewicz, Joanna Dyczewska, Sławomir Dobrowolski
 • religia - ksiądz Przemysław Jermak, siostra Ernesta Sałamaszek, Barbara Pietnoczka, ksiądz Rafał Chwałkowski
 • plastyka - Monika Ekiert- Jezusek
 • muzyka - Marlena Kukier
 • geografia - Mirosława Gadowska-Bogus, Katarzyna Szumska
 • informatyka - Bożena Godlewska, Mirosława Gadowska- Bogus
 • technika - Bożena Godlewska
 • fizyka - Andrzej Zubkowicz, Małgorzata Ambrosiewicz
 • chemia - Wioletta Balewicz, Agnieszka Linkiel
 • biologia - Ewa Szarmacher, Agnieszka Linkiel
 • wych. fizyczne - Marlena Kukier, Urszula Jańczuk, Agnieszka Linkiel, Robert Jarosz, Andrzej Gordziewicz, Radosław Rudeczko, Krystian Paluch


Osiągnięcia

laureaci Wojewódzkich Konkursów Przedmiotowych 2013/2014:

 • Aleksandra Hubacz- biologia (nauczyciel: Agnieszka Linkiel)
 • Aleksandra Hubacz- chemia (nauczyciel: Wioletta Balewicz)
 • Aleksandra Hubacz- fizyka (nauczyciel: Małgorzata Ambrosiewicz)
 • Julia Stoma- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
 • Wiktor Gubin- historia (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
 • Jan Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
 • Marcin Stanecki- historia (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
 • Karol Łapiński- historia (nauczyciel: Sławomir Dobrowolski)
 • Jan Stanecki- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
 • Marcin Stanecki- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
 • Michał Ilasz- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
 • Emil Grochala- wos (nauczyciel: Joanna Dyczewska)
 • Mateusz Rodziewicz- wos (nauczyciel: Krzysztof Marcinkiewicz)
 • Hanna Raczkowska- język polski (nauczyciel: Dariusz Polonis)
 • Mateusz Pikor- geografia (nauczyciel: Mirosława Gadowska- Bogus)


Ciekawostki

Logo szkoły oraz Hymn Szkoły stworzył Jerzy Zinkiewicz. Tekst napisał do utworu "Oda do radości" Ludwika van Bethovena:

Jaką przyszłość los nam niesie Wielką niewiadomą jest. Uczmy się więc, chłońmy wiedzę, Przejdźmy gimnazjalny chrzest.

Przypiąć skrzydła, dać korzenie Szczytną misją szkoły mej. Światły umysł, silną wolę, Dać nam dobry Panie chciej.

Wielcy ludzie też byli w szkole, Więc opłacił im się trud. Siądźmy w ławce, weźmy książkę, Zbliżmy się do świata wrót.

Bibliografia


Gm[18.10.2014]