Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Młodzieżowa, 212-140 Świętajno
Patron: Konstanty Ildefons Gałczyński


Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Anna Zalewska..

Historia

W 1999 roku powstało Gimnazjum w Świętajnie. Dyrektorem szkoły została Marianna Dzielińska. 28 października 2003 roku nadano szkole imię Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Od 2010 roku funkcje dyrektora pełni Anna Zalewska. Z jej inicjatywy organizowane są coroczne aukcje i kiermasze bożonarodzeniowe. Tradycją szkoły jest też Droga Krzyżowa oraz Powiatowa Gimnazjada. Gimnazjum dysponuje między innymi własnym szkolnym ogrodem, nowoczesną pracownię językową, pracownią multimedialną, ściankę wspinaczkową.

Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

Bruździak Joanna,Damięcka Danuta,Dąbkowska Ewa, Dąbkowska Monika, Gąska Kazimierz, Milińska Renata, Olbryś Barbara, Orłowska Magdalena, Parda Aneta, Parda Błażej, Rochmalska Urszula,Szydlik Jolanta, Szymańska-Baszak Edyta,Tański Marcin, Wieczorek Wioletta, Woźniak Małgorzata,Zygmuntowicz Andrzej,Czerwonka Grażyna


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Świętajnie osiągają znaczące wyniki w nauce i sporcie.

Ciekawostki

Gimnazjum realizuje projekty finansowane przez Unię Europejską, np. Projekt "Czas na lepsze jutro", Projekt "Dążymy do sukcesu" (aktywne zagospodarowanie czasu wolnego młodego człowieka oraz pomocy rodzicom przy finansowaniu dodatkowych zajęć rozwijających ich dzieci). Szkoła uczestniczy także w Międzynarodowym Programie Wymiany Szkół w Europie - Dialog.

Bibliografia


...