Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Wypoczynkowa 93 Baranowo, 62-081 Przeźmierowo
Patron: Polscy Nobliści


Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest [Piotr Burdajewicz]]

Historia

Gimnazjum w Baranowie powstało w 1999 roku. Od 2000 roku prowadzi wymianę z niemiecką Szkołą Albertus-Magnus Realschulle w Hildesheim (Dolna Saksonia). w 2001 GIMNAZJUM OSIĄGNĘŁO PEŁEN STAN ORGANIZACYJNY: 355 UCZNIÓW W 15 ODDZIAŁACH, 32 NAUCZYCIELI. W 2007 roku DECYZJĄ RADY GMINY TARNOWO PODGÓRNE SZKOŁA ZOSTAŁA PRZEMIANOWANA NA GIMNAZJUM W BARANOWIE Z NOWĄ SIEDZIBĄ PRZY UL. WYPOCZYNKOWEJ 93 W BARANOWIE Budynek Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie oddano do użytku we wrześniu 2007 roku. Na łącznej powierzchni ponad 5000 m2 W 2009 DO UŻYTKU ODDANO PEŁNOWYMIAROWĄ HALĘ SPORTOWĄ w 2010 GIMNAZJUM W BARANOWIE ZOSTAŁO NADANE IMIĘ POLSKICH NOBLISTÓW

br/>

Cele i zadania

Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie oświatowej oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności: · umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły; · umożliwia absolwentowi dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia; · kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków szkoły i wieku uczniów; · sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb i możliwości szkoły.(Statut Szkoły, 2014)

Kadra pedagogiczna

 • biologia -
 • chemia
 • fizyka - Burdajewicz Piotr, Kwita Jadwiga
 • geografia
 • historia - Garcon Monika
 • informatyka - Gronowska Agata, Jednac - Antkowiak Małgorzata
 • j. angielski - Dzieciątkowska Joanna, Kuczyńska Agnieszka
 • j. polski
 • j. niemiecki - Grzeszczyk Bożena, Jakubowski Tomasz
 • matematyka - Burdajewicz Danuta, Dudkiewicz Krystyna, Hała Diana,Kubacka Olga
 • muzyka - Kuczyńska Agnieszka
 • plastyka
 • religia - Cierzniak Tomasz, Garasz Ewa,
 • technika - Jednac - Antkowiak Małgorzata
 • wych fizyczne - Bebejewski Michał, Gdowska Jolanta
 • wdż - Garcon Monika


Osiągnięcia

ZŁOTA KSIĘGA to rejestr uczniów, którzy od 2002 roku zostali przez Radę Pedagogiczną uhonorowani tytułem "Wzorowy Uczeń Gimnazjum" ZA CAŁOKSZTAŁT OSIĄGNIĘĆ SPORTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2004/2005 NASZE GIMNAZJUM ZDOBYŁO PUCHAR STAROSTY POWIATU I ZAJĘŁO II MIEJSCE W POWIECIE POZNAŃSKIM Aby znaleźć się w tym doborowym towarzystwie trzeba przez trzy kolejne lata nauki otrzymać średnią ocen przynajmniej 5,0 i wzorowe zachowanie LAUREATKĄ WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO ZOSTAŁA SANDRA ŻRAŁKA, KTÓRA WRAZ Z J.LATOSEM - LAUREATEM KONKURSU WIEDZY RELIGIJNEJ, G.GŁOWACKIM - LAUREATEM KONKURSU "KANGUR MATEMATYCZNY", D.HUMBLA - LAUREATEM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ, K.MUSZKIETĄ - LAUREATKĄ OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO, ZAPISUJE SIĘ NA LIŚCIE NASZYCH NAJWIĘKSZYCH OSIĄGNIĘĆ DYDAKTYCZNYCH

Absolwenci

...

Ciekawostki

W Gimnazjum im. Polskich Noblistów w Baranowie najlepsi uczniowie wyjeżdżają na wycieczkę – „Nagrodę Dyrektora”. Fundatorem wyjazdu jest Rada Rodziców Gimnazjum w Baranowie. W tym roku grupa 48 uczniów, którzy spełnili kryteria: średnia ocen co najmniej 5,0 oraz wzorowe zachowanie lub 100% frekwencja w całym roku szkolnym wyjechała do Deli Parku w Trzebawiu.

Bibliografia


...