Gimnazjum nr 1 im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 24: Linia 24:
  
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
...Lidiya Denysovets DL
+
*Alicja Kamińska
+
*Anna Drabińska  
  Anna Drabińska DA Wychowawca: 3 B
+
*Bożena Kobusz
+
*Dariusz Hawrylec
  Rafał Gajdamowicz RG
+
*Dorota Gładun
+
*Iwona Gajżewska-Kostka  
  Iwona Gajżewska-Kostka GKI Wychowawca: 1 B
+
*ks. Jan Puławski
+
*Joanna Gąsiewska
  Joanna Gąsiewska GI Wychowawca: 2 C
+
*Jolanta Hawrylec
+
*Jolanta Płoska
  Dorota Gładun GD
+
*Katarzyna Jakubowska
+
*Lidya Denysovets
  Dariusz Hawrylec HD
+
*Lucyna Marciniuk
+
*Miron Maciopa
  [Strona WWW nauczyciela Jolanta Hawrylec] Jolanta Hawrylec HJ Wychowawca: 1 C
+
*Paweł Pieniak
+
*Rafał Gajdamowicz
  Katarzyna Jakubowska JK
+
*Rafał Narkiewicz
+
*Ryszard Siebieszuk
  Alicja Kamińska KA
+
*Stanisław Kodzis
+
*Walentyna Krawczuk-Doszyń
  Bożena Kobusz KB Wychowawca: 1 A
+
*Wioletta Lugowska-Rohun  
+
  Stanisław Kodzis KS
+
+
  Walentyna Krawczuk-Doszyń KDW Wychowawca: 3 A
+
+
  Puławski Jan ks. ksP
+
+
  Wioletta Lugowska-Rohun LRW
+
+
  Miron Maciopa MM
+
+
  Lucyna Marciniuk ML
+
+
  Rafał Narkiewicz NR
+
+
  [Strona WWW nauczyciela Paweł Pieniak] Paweł Pieniak PP Wychowawca: 2 B
+
+
  Jolanta Płoska PJ
+
+
  Ryszard Siebieszuk
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==

Wersja z 10:04, 8 paź 2014

Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim im. Jana Pawła II – Placówka oświatowa działająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie funkcje dyrektora pełni Dariusz Hawrylec.

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1925 r.
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Sikorskiego 22, 11-220 Górowo Iławeckie
Patron: Jan Paweł II


Hasło_do_definicji – ...

Historia

...Historia powstania szkoły, w której mieści się teraz Gimnazjum Nr 1, sięga roku 1925, kiedy to ówczesna Rada Miasta postanowiła wybudować nowy budynek, zamiast remontować starą szkołę. Opracowanie projektu i całej dokumentacji powierzono architektowi z Królewca Frickowi. Budowniczym szkoły był miejscowy mistrz murarski Ernest Strebel. Uroczystość przekazania nowej szkoły do użytku miała miejsce 14 września 1927 roku. Szkoła uzyskała miano "Szkoły Miejskiej". Rektorem szkoły został pan Klein. W szkole uczyło 9 etatowych nauczycieli, do tego dochodził jeszcze ewangelicki pastor i katolicki proboszcz, a także 2 nauczycieli krawiectwa.

17 września 1945 r. w budynku rozpoczęła działalność szkoła podstawowa. Pierwszym kierownikiem szkoły został Emil Górny, który z polecenia władz oświatowych w Olsztynie przybył do Górowa, aby zorganizować szkołę. Pierwszy rocznik liczył 20 uczniów, ale ciągle ich przybywało. Rok szkolny 1947/48 rozpoczęto w pełnej siedmioklasowej szkole z liczbą 396 uczniów. Była to pierwsza pełna szkoła siedmioklasowa w powiecie. W roku szkolnym 1952/53 w budynku szkoły zorganizowano tzw. "jedenastolatkę", która działała pod wspólnym kierownictwem aż do roku 1964 kiedy to szkoła średnia przenosi się do nowego budynku.

17 lutego 1975 r. szkoła podpisała Akt Współpracy z Gazetą Olsztyńską i otrzymała imię Jana Liszewskiego założyciela i pierwszego redaktora Gazety Olsztyńskiej. W ciąu 50 lat mury szkoły opuściło 2729 absolwentów.

W kwietniu 1999 r. Rada Miejska Górowa Iławeckiego podjęła uchwałę na mocy której z dniem 1 września 1999 r. rozpoczął się proces wygaszania Szkoły Podstawowej Nr 1 w Górowie Iławeckim z jednoczesnym powstaniem w jej budynku Gimnazjum Nr 1 w Górowie Iławeckim. Pierwszy rocznik gimnazjum liczył 144 uczniów, uczących się w 5 oddziałach. W gimnazjum rozpoczęło pracę 18 nauczycieli. Pierwszym dyrektorem został p. M. Mycio, a zastępcą p. D. Hawrylec. W latach 2004 – 2013 dyrektorem szkoły była p. L. Sapalska, a zastępcą p. A. Kamińska.

Obecnie dyrektorem szkoły jest Dariusz Hawrylec, a zastępcą dyrektora Wioletta Lugowska-Rohun.

Kadra pedagogiczna

 • Alicja Kamińska
 • Anna Drabińska
 • Bożena Kobusz
 • Dariusz Hawrylec
 • Dorota Gładun
 • Iwona Gajżewska-Kostka
 • ks. Jan Puławski
 • Joanna Gąsiewska
 • Jolanta Hawrylec
 • Jolanta Płoska
 • Katarzyna Jakubowska
 • Lidya Denysovets
 • Lucyna Marciniuk
 • Miron Maciopa
 • Paweł Pieniak
 • Rafał Gajdamowicz
 • Rafał Narkiewicz
 • Ryszard Siebieszuk
 • Stanisław Kodzis
 • Walentyna Krawczuk-Doszyń
 • Wioletta Lugowska-Rohun


Osiągnięcia

...uż po raz drugi uczniowie Gimnazjum nr 1 w Górowie Iławeckim brali udział w realizacji projektu Comenius. Tym razem tytuł projektu brzmi: „Młodzi ludzie: Przyszłość Europy”.

W przedsięwzięciu uczestniczyło 150 uczniów i 10 nauczycieli górowskiego gimnazjum.Uczestniczy w nim, poza górowskim gimnazjum, jeszcze 6 szkół: Penair School w Truro, Instituto De Enesenanza Secundaria Huelin w Maladze, Cato Bontjes van Beek Gimnasium w Achim, Liceo Classico Vittorio Emanuele II w Palermo, Stratford Upon Avon School w Stratford oraz Tamperren Lyseon Lukio w Tampere.Na realizację projektu szkoła otrzymała 20000 euro. W znacznej części przeznaczona kwota zostanie wydana na organizację i przeprowadzenie wizyt roboczych.

Absolwenci

...

Ciekawostki

Szkoła prowadzi projekty edukacyjne, np. związane z historią własnej miejscowości, regionu. Koła zainteresowań

GODZINY REALIZOWANE W RAMACH DzU 06.97.674 art.42 ust.2 pkt. 2 (Karciane), np. praca z uczniem zdolnym

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze

piłka nożna, koło szachowe

...Rada Parlamentu Uczniowskiego w Gimnazjum nr 1

im. Jana Pawła II w Górowie Iławeckim

w roku szkolnym 2014/2015


Przewodnicząca Szkoły: Wioletta Masiul

Z-ca: Monika Kimont

Skarbnik: Jacek Wapniewski

Sekretarz: Justyna Borodzicz


Sekcja Medialna:

Monika Ciechanowicz

Kajetan Siebieszuk

Mirosława Kozik

Weronika Stańczak


Sekcja Gospodarcza:

Monika Żukowska

Błażej Płoski

Magdalena Wiśniewska

Angelika Wąsewicz

Jakub Miszczuk

Andrzej Rydel

Przemysław Topa

Jakub Gnaś

Maja Jurgielewicz

Moje pierwsze dni w szkole

Gazetka Redakcja Gazetki "Szkolne Echo"

Uczniowie:

-Julia Sposób

-Magda Krawczak

-Kamila Skrzypa

-Paulina Romanowska

-Julia Kociłowska

-Kamila Gil

-Justyna Nazarewicz

-Mirka Kozik

-Karolina Wirboł

-Ola Piechota

-Beata Ostrowska

Opiekunowie:

- pani Jolanta Gąsiewska

- pani Jolanta Płoska

- pan Paweł Pieniak

Bibliografia

http://gimgorowo.edupage.org/news/?[09.10.2014]
...