Gimnazjum nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul.Lipowa 15, 12-200 Pisz
Patron: Konstanty Ildefons Gałczyński


Gimnazjum nr 1 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego w Piszu – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Jolanta Lubecka.

Historia

Gimnazjum nr 1 w Piszupowołano do życia decyzją Rady Miejskiej z dnia 15-03-1999 roku. Jego bazę stanowiły pomieszczenia w budynku Szkoły Podstawowej nr 3, w której wygaszano kolejne klasy aż do zakończenia w 2004 roku nauki przez klasy szóste. Od 2005 roku budynek w całości należy do Gimnazjum Nr 1 w Piszu. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Lubecka, a jej zastępca jest Bożena Dębską.

Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...