Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Wł. Jagiełły 33, 13-200 Działdowo
Patron: Władysław Jagiełło


Gimnazjum nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły w Działdowie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Jarosław Zwierz.

Historia

Gimnazjum nr 1 w Działdowie powstało w 1999 roku, na bazie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Króla Władysława Jagiełły. Inauguracja roku szkolnego 1999/2000 poprzedzona była mszą św. w kościele p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, w czasie której nastąpiło poświęcenie krzyża, zawieszonego w jednej z pracowni szkoły. Naukę w Gimnazjum nr 1 rozpoczęło 164 uczniów z Działdowa, a także z Księżego Dworu, Rudolfowa, Kisin, Mansfeld, Gralewa i Żabin, pod opieką 22 nauczycieli.

Cele i zadania

"1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie oraz przepisach wydanych na jej podstawie,koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 2.Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne. 3. Do realizacji celów statutowych Szkoła powinna zapewnić możliwość korzystania z: 1)pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem,2)biblioteki z czytelnią,3)gabinetu higieny szkolnej,4)pomieszczeń administracyjno-biurowych,5)sali gimnastycznej i urządzeń sportowo-rekreacyjnych,6)szatni lub szafek uczniowskich"(Statut Gimnazjum, 2014).

Kadra pedagogiczna

 • biologia - Mirosława Graszk-Grabowska
 • chemia - Katarzyna Piotrowska
 • fizyka - Marzena Stryjek, Andrzej Tomporowski
 • geografia - Alicja Odachowska
 • historia - Grzegorz Mrowiński, Dariusz Piotrowicz
 • informatyka - Jan Bartkowski, Szymon Michalski
 • j. angielski - Wioletta Brzozowska, Jacek Olendrowicz
 • j. polski - Jolanta Cierkowska, Emilia Michalska, Bożena Przybyszewska, Sylwia Żuchowska-Ptak
 • j. niemiecki - Małgorzata Powodzińska, Aneta Wojsyk-Cepowicz
 • matematyka - Magdalena Kasprzycka, Małgorzata Mroczek, Marzena Stryjek, Ewa Ulatowska
 • muzyka - Małgorzata Powodzińska
 • plastyka - Danuta Sieczczyńska
 • religia -Mariola Chabińska, Elżbieta Kańczewska
 • technika - Szymon Michalski
 • wdż - Dariusz Piotrowicz , Grzegorz Mrowiński
 • wos.- Grzegorz Mrowiński, Dariusz Piotrowicz
 • wych. fizyczne - Teresa Chojnowska, Anna Dąbrowska, Marcin Krawczyk, Jakub Pietrzak, Sylwia Raczyło, Leszek Sosnówka


Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum nr 1 osiągają znaczące wyniki w nauce i sporcie oraz w konkursach przedmiotowych, kulturalnych i sportowych.

Ciekawostki

W Gimnazjum nr 1 odbywają się różnego rodzaju zajęcia pozalekcyjne typu: rozwijające zainteresowania uczniów w dziedzinie informatyki, przygotowujące do egzaminu z j. angielskiego, rozwijające zainteresowania uczniów;przygotowanie do konkursów i olimpiad; działalność charytatywna, sportowo-rekreacyjne, projekty uczniowskie.

Bibliografia


gm[14.10.2014]