Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MagdaZ (dyskusja | edycje) z dnia 00:36, 5 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Kościuszki 30, 19-500 Gołdap
Patron: Nobliści Polscy

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi – placówka oświatowa w Gołdapi, w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest Bożena Kalinowska.

Cele i zadania

Zgodnie ze Statutem z 2010 roku celem Gimnazjum jest:

 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności
 • rozbudzenie potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury
 • ułatwienie uczestnictwa w kulturze
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia
 • zachęcanie uczniów do samokształcenia
 • umożliwienie równomiernego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby oraz możliwości psychofizyczne
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zaburzeń – także patologii społecznej
 • kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego
 • rozwijanie u wychowanków miłości do Ojczyzny i poczucia tożsamości narodowej, przy jednoczesnym otwarciu na najistotniejsze wartości kultury europejskiej i światowej
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych

Kadra pedagogiczna

A. Pietrołaj, E. Herman, I. Słowikowska, S. Mossakowaka, P. Magielnicka, T. Sadowska, A. Komorowska, M. Wydra, B. Brzozowska, K. Żelichowska, B. Kolemko, A. Wojnar- Konopka, E. Sturlis, A. Łaguna, E. Rakowska- Karwel, A. Tomaszewska, W. Kuglarz, M. Farańczuk, M. Obara, U. Bernatowicz-Nyga, W. Werner- Wysocka, P. Magielnicka, S. Mossakowska, T. Polnik, M. Parat, J. Kowalewska, J. Przekop, W. Werner- Wysocka, M. Słowikowska

Konkursy

W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbędą się następujące konkursy:

 • Boże Narodzenie po niemiecku
 • Konkurs Wiedzy o Noblistach Polskich "Noblix"
 • Liga Mistrzów - KOSS
 • Turniej Matematyczno-Logiczny klas I
 • Młodzież zapobiega pożarom
 • Konkurs wiedzy o AIDS
 • Konkurs wiedzy leśnej
 • Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski
 • Konkurs wiedzy chemicznej
 • Konkurs matematyczny „Nie taka matematyka straszna”
 • "Licz się ze słowami". Konkurs frazeologiczny
 • Konkurs wiedzy geograficznej
 • Ortograficzny Mikołaj
 • Konkurs na najładniejszy zeszyt z języka polskiego
 • Konkurs na kartkę bożonarodzeniową
 • Konkurs poetycki
 • Konkurs wiedzy o języku angielskim
 • Konkurs na prezentację multimedialną na temat wybranego miasta w Wielkiej Brytanii

Ciekawostki

Szkoła realizuje ciekawe i różnorodne projekty edukacyjne, na przykład "Haft matematyczny, czyli matematyka malowana nitką", "Powiedz stop cyberprzemocy", "Zwiedzam świat".

Bibliografia

Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi[19.10.2014]