Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Kościuszki 30, 19-500 Gołdap
Patron: Nobliści Polscy


Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest Bożena Kalinowska.

Cele i zadania

1. "Celem gimnazjum jest:

 • wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności stosownie do ich rozwoju i zdolności,
 • rozbudzenie potrzeby korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury,
 • ułatwienie uczestnictwa w kulturze,
 • rozwijanie wrażliwości estetycznej i zdolności twórczego myślenia,
 • zachęcanie uczniów do samokształcenia,
 • umożliwienie równomiernego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania, potrzeby oraz możliwości psychofizyczne,
 • poszerzanie wiedzy i umiejętności związanych ze zdrowym stylem życia i profilaktyką zaburzeń – także patologii społecznej,
 • kształcenie i wychowanie w duchu poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego,
 • rozwijanie u wychowanków miłości do Ojczyzny i poczucia tożsamości narodowej, przy jednoczesnym otwarciu na najistotniejsze wartości kultury europejskiej i światowej,
 • upowszechnianie wśród uczniów wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych". (Statut gimnazjum 2010)


Kadra pedagogiczna

A. Pietrołaj, E. Herman, I. Słowikowska, S. Mossakowaka, P. Magielnicka, T. Sadowska, A. Komorowska, M. Wydra, B. Brzozowska, K. Żelichowska, B. Kolemko, A. Wojnar- Konopka, E. Sturlis, A. Łaguna, E. Rakowska- Karwel, A. Tomaszewska, W. Kuglarz, M. Farańczuk, M. Obara, U. Bernatowicz-Nyga, W. Werner- Wysocka, P. Magielnicka, S. Mossakowska, T. Polnik, M. Parat, J. Kowalewska, J. Przekop, W. Werner- Wysocka, M. Słowikowska

Konkursy

W roku szkolnym 2014/2015 w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Gołdapi odbędą się następujące konkursy:

 • Boże Narodzenie po niemiecku
 • Konkurs Wiedzy o Noblistach Polskich „Noblix”
 • Liga Mistrzów - KOSS
 • Turniej Matematyczno-Logiczny klas I
 • Młodzież zapobiega pożarom
 • Konkurs wiedzy o AIDS
 • Konkurs wiedzy leśnej
 • „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”
 • Konkurs wiedzy chemicznej
 • Konkurs matematyczny „Nie taka matematyka straszna”
 • „Licz się ze słowami” konkurs frazeologiczny
 • „Konkurs wiedzy geograficznej
 • Ortograficzny Mikołaj”
 • Konkurs na najładniejszy zeszyt z języka polskiego
 • Konkurs na kartkę bożonarodzeniową
 • Konkurs poetycki
 • Konkurs wiedzy o języku angielskim
 • Konkurs na prezentację multimedialną na temat wybranego miasta w Wielkiej Brytanii


Ciekawostki

Szkoła realizuje ciekawe i różnorodne projekty edukacyjne, na przykład "Haft matematyczny- czyli matematyka malowana nitką", 'Powiedz stop cyberprzemocy", "Zwiedzam świat".

Bibliografia


Gm[19.10.2014]