Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja zweryfikowana]
 
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Szkolnictwo infobox  
 
{{Szkolnictwo infobox  
 
|Nazwa_instytucji =  Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
 
|Nazwa_instytucji =  Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
+
|Grafika          =   
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
+
|Opis_grafiki    =   
 
|Data_założenia  =  1999
 
|Data_założenia  =  1999
 
|Poziom_szkoły    =  ponadpodstawowy
 
|Poziom_szkoły    =  ponadpodstawowy
Linia 9: Linia 9:
 
|Patron          =  Ziemia Warmińska
 
|Patron          =  Ziemia Warmińska
 
}}
 
}}
 
+
''' Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ''' – placówka oświatowa w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Alicja Sawicka]].
''' Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest [[Hanna Sawicka]].<br/>
+
<br/><br/>
 
== Historia ==
 
== Historia ==
1 września 1999 roku Mirosław Kuliś – Burmistrz Barczewa założył Gimnazjum nr 1 w Barczewie z siedzibą przy ulicy J. Słowackiego i powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Pani Krystynie Szter.
+
Gimnazjum nr 2 w [[Barczewo|Barczewie]] powstało 1 września 1999 roku, w budynku przy ul. J. Słowackiego. Pierwszym Dyrektorem Szkoły została [[Krystyna Szter]]. Po wybudowaniu nowego budynku w roku 2003, przy ul. Północnej 14, Gimnazjum przeniosło się do nowej siedziby. Uroczystość poświęcenia szkoły przez Metropolitę Warmińskiego Arcybiskupa [[Edmund Piszcz|Edmunda Piszcza]] odbyła się 21 maja 2004 roku. Imię Ziemi Warmińskiej oraz sztandar Gimnazjum otrzymało 13 maja 2006 roku.
+
& 9 czerwca 2002 roku z woli społeczności Gminy Barczewo położono KAMIEŃ WĘGIELNY i wmurowano AKT EREKCYJNY w powstającym budynku nowej szkoły przy ulicy Północnej 14.
+
+
&1 września 2003 roku rozpoczęły się zajęcia lekcyjne w naszym wymarzonym budynku.
+
+
&21 maja 2004 roku Arcybiskup Edmund Piszcz – Metropolita Warmiński poświęcił szkołę, Elżbieta Wąsowska – Burmistrz Barczewa przekazała budynek społeczności gimnazjalnej.
+
+
&13 maja 2006 roku Gimnazjum nr 1 w Barczewie otrzymało imię Ziemi Warmińskiej i Sztandar.
+
  
   
+
Kolejnym dyrektorem Gimnazjum został w 2008 roku [[Zbigniew Podlaski]], zaś od 1 września 2013 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje [[Alicja Sawicka]].
  
&1 września 2007 roku została oddana do użytku całej społeczności gimnazjalnej hala sportowa.
 
 
 
 
&1 września 2008 roku  Lech Nitkowski – Burmistrz Barczewa powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Panu Zbigniewowi Podlaskiemu.
 
 
 
 
&1 września 2013 roku Lech Nitkowski – Burmistrz Barczewa powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Pani Alicji Hannie Sawickiej.
 
 
 
<br/>
 
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania.
+
*Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania.
Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.
+
* Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.
Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
+
* Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne, doradztwo zawodowe, rozwijanie   zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne,
+
* Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. * Przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
doradztwo zawodowe,
+
* Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
+
* Wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez działania rozwijające w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. Przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
+
* Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia.
Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
+
* Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.
Wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez działania rozwijające w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
+
* W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Gimnazjum może zorganizować stołówkę.
Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
+
* Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji wspólnych inicjatyw mających na względzie potrzeby i prawidłowy rozwój uczniów'' (Statut Gimnazjum, 2014).
w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:
+
systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
+
realizowanie Programu Wychowawczego Szkoły, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
+
realizowanie Programu Profilaktyki, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
+
Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
+
opiekę medyczną,
+
organizowanie zajęć świetlicowych (dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać
+
w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców, bądź prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki),
+
system zapomóg i stypendiów przydzielanych uczniom na podstawie odrębnych przepisów,
+
w miarę posiadanych możliwości finansowych.
+
W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Gimnazjum może zorganizować stołówkę.
+
Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji wspólnych inicjatyw mających na względzie potrzeby i prawidłowy rozwój uczniów.
+
W przypadku niezadowalających wyników kształcenia, wychowania lub opieki, Gimnazjum opracowuje i wprowadza do realizacji Plan Naprawczy'' (Statut Gimnazjum 2014)
+
<br/>
+
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
...
+
Elżbieta Adamczyk, Małgorzata Baraś-Rucińska, Jolanta Bielewicz, Małgorzata Bronowska - Waliszewska, Maryna Chapko, Alicja Czarnecka - Zyskowska, Sławomir Długiński, Danuta Dowgiałło, Edyta Elak, Piotr Futerski, Małgorzata Gibas - Puchowska, Anna Golubiewska, Jolanta Jakończuk, Elżbieta Jankowska, Irena Klimaszewska, Małgorzata Korczak, Adrianna Kwiatkowska, Remigiusz Marciniak, Katarzyna Matyjas, Mateusz Paczkowski, Monika Perfikowska, Zbigniew Podlaski, Lidia Podralska, Ewa Radzanowska, Luiza Rogalewska, Iwona Rudź, Tomasz Sarwiński, [[Alicja Hanna Sawicka]], Rafał Surmański, ks. Łukasz Szwajkosz, Katarzyna Więckowska, Ewa  Zdanowicz, Lidia Zelman, Kazimierz Zera, Czesław Żukowski.
<br/>
+
 
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
...
+
Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie osiągają wysokie wyniki edukacyjne, artystyczne, sportowe.
<br/>
+
 
 
== Absolwenci ==
 
== Absolwenci ==
...
+
* Aleksandra Dziedzina - psycholog, pracownik włoskojęzycznego działu Human Resources w Hewlett-Packard Global e-Business Operations, zna język angielski, niemiecki, włoski i północny dialekt chiński
<br/>
+
*Marcin Szkudaj - absolwent Szkoły Głównej Handlowej, pracownik firmy Simon–Kucher and Partners, w której zajmuje się konsultingiem strategiczno–cenowym
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
...
+
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie realizuje projekt „Innowacje w naszej szkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
<br/>
+
[http://gimnazjum.barczewo.pl/ Gimnazjum nr 1 w Barczewie][19.10.2014]
[http://gimnazjum.barczewo.pl/ Gm][19.10.2014]
+
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Gimnazjum]]<br />
+
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Gimnazja]] [[Kategoria: Barczewo (gmina miejsko-wiejska)]] [[Kategoria: Powiat olsztyński]]

Aktualna wersja na dzień 23:49, 4 mar 2015

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
Patron: Ziemia Warmińska

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Alicja Sawicka.

Historia

Gimnazjum nr 2 w Barczewie powstało 1 września 1999 roku, w budynku przy ul. J. Słowackiego. Pierwszym Dyrektorem Szkoły została Krystyna Szter. Po wybudowaniu nowego budynku w roku 2003, przy ul. Północnej 14, Gimnazjum przeniosło się do nowej siedziby. Uroczystość poświęcenia szkoły przez Metropolitę Warmińskiego Arcybiskupa Edmunda Piszcza odbyła się 21 maja 2004 roku. Imię Ziemi Warmińskiej oraz sztandar Gimnazjum otrzymało 13 maja 2006 roku.

Kolejnym dyrektorem Gimnazjum został w 2008 roku Zbigniew Podlaski, zaś od 1 września 2013 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje Alicja Sawicka.

Cele i zadania

 • Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania.
 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne, doradztwo zawodowe, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 • Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. * Przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 • Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 • Wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez działania rozwijające w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia.
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb.
 • W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Gimnazjum może zorganizować stołówkę.
 • Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji wspólnych inicjatyw mających na względzie potrzeby i prawidłowy rozwój uczniów (Statut Gimnazjum, 2014).

Kadra pedagogiczna

Elżbieta Adamczyk, Małgorzata Baraś-Rucińska, Jolanta Bielewicz, Małgorzata Bronowska - Waliszewska, Maryna Chapko, Alicja Czarnecka - Zyskowska, Sławomir Długiński, Danuta Dowgiałło, Edyta Elak, Piotr Futerski, Małgorzata Gibas - Puchowska, Anna Golubiewska, Jolanta Jakończuk, Elżbieta Jankowska, Irena Klimaszewska, Małgorzata Korczak, Adrianna Kwiatkowska, Remigiusz Marciniak, Katarzyna Matyjas, Mateusz Paczkowski, Monika Perfikowska, Zbigniew Podlaski, Lidia Podralska, Ewa Radzanowska, Luiza Rogalewska, Iwona Rudź, Tomasz Sarwiński, Alicja Hanna Sawicka, Rafał Surmański, ks. Łukasz Szwajkosz, Katarzyna Więckowska, Ewa Zdanowicz, Lidia Zelman, Kazimierz Zera, Czesław Żukowski.

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie osiągają wysokie wyniki edukacyjne, artystyczne, sportowe.

Absolwenci

 • Aleksandra Dziedzina - psycholog, pracownik włoskojęzycznego działu Human Resources w Hewlett-Packard Global e-Business Operations, zna język angielski, niemiecki, włoski i północny dialekt chiński
 • Marcin Szkudaj - absolwent Szkoły Głównej Handlowej, pracownik firmy Simon–Kucher and Partners, w której zajmuje się konsultingiem strategiczno–cenowym

Ciekawostki

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie realizuje projekt „Innowacje w naszej szkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Bibliografia

Gimnazjum nr 1 w Barczewie[19.10.2014]