Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Linia 37: Linia 37:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania.
+
"Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania.
Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.
+
* Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.
Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:
+
* Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne, doradztwo zawodowe, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne,
+
* Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. * Przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
doradztwo zawodowe,
+
* Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
+
* Wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez działania rozwijające w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. Przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
+
* Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia...
Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
+
* Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb...  
Wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez działania rozwijające w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
+
* W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Gimnazjum może zorganizować stołówkę.
Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych
+
* Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji wspólnych inicjatyw mających na względzie potrzeby i prawidłowy rozwój uczniów.'' (Statut Gimnazjum, 2014)
w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia poprzez:
+
systematyczne diagnozowanie i monitorowanie zachowań uczniów,
+
realizowanie Programu Wychowawczego Szkoły, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego,
+
realizowanie Programu Profilaktyki, uchwalonego przez Radę Pedagogiczną po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
+
Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb poprzez:
+
opiekę medyczną,
+
organizowanie zajęć świetlicowych (dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać
+
w Gimnazjum ze względu na czas pracy ich rodziców, bądź prawnych opiekunów, organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia uczniom opieki),
+
system zapomóg i stypendiów przydzielanych uczniom na podstawie odrębnych przepisów,
+
w miarę posiadanych możliwości finansowych.
+
W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Gimnazjum może zorganizować stołówkę.
+
Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji wspólnych inicjatyw mających na względzie potrzeby i prawidłowy rozwój uczniów.
+
W przypadku niezadowalających wyników kształcenia, wychowania lub opieki, Gimnazjum opracowuje i wprowadza do realizacji Plan Naprawczy'' (Statut Gimnazjum 2014)
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Linia 72: Linia 59:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
...
+
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie realizuje projekt „Innowacje w naszej szkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 20:10, 19 paź 2014

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
Patron: Ziemia Warmińska


Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Hanna Sawicka.

Historia

1 września 1999 roku Mirosław Kuliś – Burmistrz Barczewa założył Gimnazjum nr 1 w Barczewie z siedzibą przy ulicy J. Słowackiego i powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Pani Krystynie Szter.

& 9 czerwca 2002 roku z woli społeczności Gminy Barczewo położono KAMIEŃ WĘGIELNY i wmurowano AKT EREKCYJNY w powstającym budynku nowej szkoły przy ulicy Północnej 14.

&1 września 2003 roku rozpoczęły się zajęcia lekcyjne w naszym wymarzonym budynku.

&21 maja 2004 roku Arcybiskup Edmund Piszcz – Metropolita Warmiński poświęcił szkołę, Elżbieta Wąsowska – Burmistrz Barczewa przekazała budynek społeczności gimnazjalnej.

&13 maja 2006 roku Gimnazjum nr 1 w Barczewie otrzymało imię Ziemi Warmińskiej i Sztandar.


&1 września 2007 roku została oddana do użytku całej społeczności gimnazjalnej hala sportowa.


&1 września 2008 roku Lech Nitkowski – Burmistrz Barczewa powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Panu Zbigniewowi Podlaskiemu.


&1 września 2013 roku Lech Nitkowski – Burmistrz Barczewa powierzył funkcję Dyrektora Szkoły Pani Alicji Hannie Sawickiej.Cele i zadania

"Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania.

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne, doradztwo zawodowe, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 • Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. * Przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 • Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 • Wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez działania rozwijające w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia...
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb...
 • W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Gimnazjum może zorganizować stołówkę.
 • Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji wspólnych inicjatyw mających na względzie potrzeby i prawidłowy rozwój uczniów. (Statut Gimnazjum, 2014)


Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

 • Aleksandra Dziedzina - psycholog, pracownik włoskojęzycznego działu Human Resources w Hewlett-Packard Global e-Business Operationsznajo, zna język angielski, niemiecki, włoski i mandarin chinese (północny dialekt chiński).
 • Marcin Szkudaj -absolwent Szkoły Głównej Handlowej, pracownik firmy „Simon – Kucher and Partners”, w której zajmuje się konsultingiem strategiczno – cenowym.


Ciekawostki

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie realizuje projekt „Innowacje w naszej szkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Bibliografia


Gm[19.10.2014]