Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Północna 14, 11-010 Barczewo
Patron: Ziemia Warmińska


Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Alicja Hanna Sawicka.

Historia

Gimnazjum nr 2 w Barczewie powstało 1 września 1999 roku, w budynku przy ul. J. Słowackiego. Pierwszym Dyrektorem Szkoły została Krystyna Szter. Po wybudowaniu nowego budynku, w roku 2003 ,przy ul.Północnej 14, Gimnazjum przeniosło się do nowej siedziby. Uroczystość poświęcenia szkoły przez Metropolitę Warmińskiego Arcybiskupa Edmunda Piszcza odbyła się 21 maja 2004 roku. Imię Ziemi Warmińskiej oraz sztandar, Gimnazjum nr 1 w Barczewie otrzymało 13 maja 2006 roku. Kolejnym dyrektorem Gimnazjum został w 2008 roku Zbigniew Podlaski, zaś od 1 września 2013 roku funkcję dyrektora szkoły sprawuje Alicja Hanna Sawicka.

Cele i zadania

"Gimnazjum zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowego planu nauczania.

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum.
 • Umożliwia absolwentom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez: poradnictwo psychologiczno–pedagogiczne, doradztwo zawodowe, rozwijanie zainteresowań na zajęciach pozalekcyjnych.
 • Zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne dla jego wszechstronnego rozwoju, ze szczególnym uwzględnieniem jego zdrowia fizycznego i psychicznego oraz bezpieczeństwa. * Przygotowuje go do wypełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 • Organizuje i udziela uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomocy psychologiczno–pedagogicznej.
 • Wspomaga wychowanie w rodzinie poprzez działania rozwijające w uczniach poczucie odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie, stosownie do warunków Szkoły i wieku ucznia...
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb...
 • W celu realizacji zadań opiekuńczych i wspomagania właściwego rozwoju uczniów, Gimnazjum może zorganizować stołówkę.
 • Podejmuje współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu realizacji wspólnych inicjatyw mających na względzie potrzeby i prawidłowy rozwój uczniów. (Statut Gimnazjum, 2014)


Kadra pedagogiczna

Elżbieta Adamczyk, Małgorzata Baraś - Rucińska, Jolanta Bielewicz, Małgorzata Bronowska - Waliszewska, Maryna Chapko, Alicja Czarnecka - Zyskowska, Sławomir Długiński, Danuta Dowgiałło, Edyta Elak, Piotr Futerski, Małgorzata Gibas - Puchowska, Anna Golubiewska, Jolanta Jakończuk, Elżbieta Jankowska, Irena Klimaszewska, Małgorzata Korczak, Adrianna Kwiatkowska, Remigiusz Marciniak, Katarzyna Matyjas, Mateusz Paczkowski, Monika Perfikowska, Zbigniew Podlaski, Lidia Podralska, Ewa Radzanowska, Luiza Rogalewska, Iwona Rudź, Tomasz Sarwiński, Alicja Hanna Sawicka, Rafał Surmański, ks. Łukasz Szwajkosz, Katarzyna Więckowska, Ewa Zdanowicz, Lidia Zelman, Kazimierz Zera, Czesław Żukowski.

Osiągnięcia

Uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie osiągają wysokie wyniki edukacyjne, artystyczne, sportowe.

Absolwenci

 • Aleksandra Dziedzina - psycholog, pracownik włoskojęzycznego działu Human Resources w Hewlett-Packard Global e-Business Operationsznajo, zna język angielski, niemiecki, włoski i mandarin chinese (północny dialekt chiński).
 • Marcin Szkudaj -absolwent Szkoły Głównej Handlowej, pracownik firmy „Simon – Kucher and Partners”, w której zajmuje się konsultingiem strategiczno – cenowym.


Ciekawostki

Gimnazjum nr 1 im. Ziemi Warmińskiej w Barczewie realizuje projekt „Innowacje w naszej szkole” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Bibliografia


Gm[19.10.2014]