Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 9: Linia 9:
 
}}
 
}}
  
''' Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem gimnazjum jest...<br/>
+
''' Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim ''' – Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem gimnazjum jest [[Olszewska Dorota]].<br/>
== Historia ==
+
 
...
+
<br/>
+
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
...
+
" W swej działalności szkoła:
 +
* zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia: rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny, społeczny i fizyczny zgodnie z potrzebami uczniów, ich możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej,
 +
* umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
 +
* zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania,
 +
* zapewnia uczniom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,
 +
* przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i do życia w społeczeństwie. Wdraża do samodzielności, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym i do życia w zjednoczonej Europie,
 +
* umożliwia uczniom rozwój talentów, zainteresowań poznawczych na miarę bazy dydaktycznej szkoły i posiadanych środków,
 +
* zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 +
* gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach,
 +
* sprawuje opiekę nad uczniami oraz zapewnia bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę."(Statut Gimnazjum, 2011)
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Linia 37: Linia 44:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim może się poszczycić wynikami egzaminu gimnazjalnego klas III roku szkolnego 2013/2014. Ze wszystkich części egzaminu uczniowie osiągnęli wyniki bardzo dobre, przewyższające wynik krajowy. Najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.
+
Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim może się poszczycić wynikami egzaminu gimnazjalnego klas III w roku szkolnym 2013/2014. Ze wszystkich części egzaminu uczniowie osiągnęli wyniki bardzo dobre, przewyższające wynik krajowy. Najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.
<br/>
+
== Absolwenci ==
+
...
+
 
<br/>
 
<br/>
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
GimNews - to szkolna telewizja internetowa Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku  
+
W Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim działa GimNews, tj. szkolna telewizja internetowa. Ma za zadaniem rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły. Została zarejestrowana jako projekt IDEA 2012 ,,Oglądasz i wszystko jasne''. GimNews zostało wyróżnione w 2012 roku w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze przedsięwzięcie uczniowskie.
Warmińskim. Głównym zadaniem szkolnej telewizji jest rejestrowanie  
+
<br/>
wydarzeń z życia szkoły. GimNews zarejestrowana jest jako projekt IDEA 2012
+
,,Oglądasz i wszystko jasne''. Dzięki swojej działalności została
+
wyróżniona w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze przedsięwzięcie  
+
uczniowskie 2012.<br/>
+
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
 
<br/>
 
<br/>

Wersja z 23:28, 19 paź 2014

Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Szkolna 2a, 11-100 Lidzbark Warmiński


Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem gimnazjum jest Olszewska Dorota.

Cele i zadania

" W swej działalności szkoła:

 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości ucznia: rozwój intelektualny, moralno-emocjonalny, społeczny i fizyczny zgodnie z potrzebami uczniów, ich możliwościami psychofizycznymi, w warunkach poszanowania godności osobistej,
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum,
 • zapewnia pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania,
 • zapewnia uczniom możliwość udziału w zajęciach dodatkowych z uwzględnieniem w szczególności ich potrzeb rozwojowych,
 • przygotowuje uczniów do dalszej edukacji i do życia w społeczeństwie. Wdraża do samodzielności, przygotowuje do aktywnego udziału w życiu społecznym i do życia w zjednoczonej Europie,
 • umożliwia uczniom rozwój talentów, zainteresowań poznawczych na miarę bazy dydaktycznej szkoły i posiadanych środków,
 • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania,
 • gimnazjum zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje wymagane w odrębnych przepisach,
 • sprawuje opiekę nad uczniami oraz zapewnia bezpieczeństwo w szkole i w czasie zajęć organizowanych przez szkołę."(Statut Gimnazjum, 2011)


Kadra pedagogiczna

 • biologia - I. Ostrowska
 • chemia - E. Nosewicz
 • edukacja dla bezpieczeństwa - G. Kowalska
 • fizyka - E. Nosewicz
 • geografia - I. Ostrowska
 • historia - M. Gryszkiewicz
 • informatyka - W. Dąbkowska
 • j. angielski - E. Chacińska, M.Romasz
 • j. polski - M.Gawin, S. Soroka
 • j. niemiecki - D. Olszewska, A. Górska
 • matematyka - M. Bagińska, W. Dąbkowska
 • muzyka - J. Wicińska
 • plastyka -J. Wicińska
 • religia - ks. P. Władyka, ks. Paweł
 • wos. - M. Gryszkiewicz
 • wych. do życia w rodzinie - A. Bielewicz
 • wych. fizyczne - J. Gajdzis, K. Jakiel, B. Karwowski
 • zajęcia artystyczne - J. Tausiewicz, J. Wicińska


Osiągnięcia

Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim może się poszczycić wynikami egzaminu gimnazjalnego klas III w roku szkolnym 2013/2014. Ze wszystkich części egzaminu uczniowie osiągnęli wyniki bardzo dobre, przewyższające wynik krajowy. Najlepsze rezultaty osiągnęli uczniowie z matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka angielskiego.

Ciekawostki

W Gimnazjum nr 1 w Lidzbarku Warmińskim działa GimNews, tj. szkolna telewizja internetowa. Ma za zadaniem rejestrowanie wydarzeń z życia szkoły. Została zarejestrowana jako projekt IDEA 2012 ,,Oglądasz i wszystko jasne. GimNews zostało wyróżnione w 2012 roku w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze przedsięwzięcie uczniowskie.

Bibliografia


Gm[19.10.2014]