Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: Osiedle Siejnik I nr 14
Patron: ks. Jan Twardowski


Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest Stanisław Kopycki, wicedyrektorami Małgorzata Michałowska, Jarosław Kosakowski.

Historia

Gimnazjum nr 1 w Olecku założono na mocy Uchwały Nr VII/58/99 Rady Miejskiej W Olecku z dnia 12 marca 1999 roku. Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku wchodzi w skład Zespołu Szkół w Olecku. Obwód szkoły obejmuje następujące ulice: os Siejnik I, os Siejnik II, Ełcka, Tartaczna, Zamostowa, Szosa do Świętajna, Produkcyjna oraz miejscowości: Dobki, Doliwy, Duły, Gordejki, Gordejki Małe, Jaśki, Kolonia Olecko, Olszewo, Rosochackie, Zielonówek, Giże Osiedle. Zajęcia obowiązkowe w gimnazjum nr 1 rozpoczynają się o godz. 8:00, zaś kończą się o godz. 14:25.

Cele i zadania

"Gimnazjum:

  • realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz przepisach wykonawczych wydanych na jej podstawie,
  • w realizacji zadań respektuje zobowiązania wynikające z: Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych,

Deklaracji Praw Dziecka Organizacji Narodów Zjednoczonych, Konwencji o Prawach Dziecka.

  • wykonuje zadania z uwzględnieniem optymalnych warunków rozwoju ucznia, zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia w czasie zajęć szkolnych, przerw międzylekcyjnych, a także zajęć pozalekcyjnych; umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum". (statut gimnazjum, 2013)


Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...